Algemeen Nieuws

Bekijk alles

Linda: tussenkomst CEO Dutordoir en centrale preventieadviseur

We werden in kennis gesteld van diverse onregelmatigheden bij deze testen, waarvan één zelfs leidde tot een potentieel levensgevaarlijke situatie.

Nieuws Loco

Bekijk alles

Herwaardering treinbestuurders: Stand van zaken?

We vroegen de general manager om een gedetailleerde stand van zaken over de maatregelen op kwalitatief vlak die deel uitmaken van de ‘herwaardering’.

Instructie Namen schort opleidingen op.

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

De OVS kwam tussen bij de Algemeen Directeur HR-RAIL ten gevolge van een weigering om overuren (P260) uit te betalen aan het personeel met rang 3 van I-TMS. Deze situatie is eveneens van toepassing op al het operationeel personeel van rang 3. Wij betwisten de interpretatie van ARPS bundel 541 door HR-RAIL.

Nieuws Veco

Bekijk alles

De trein moet veilig zijn, op om het even welk tijdstip, zowel voor reiziger als personeel.

Zondag werd een redelijke vraag van een redelijke treinbegeleider, het mondmasker dragen als coronamaatregel, beantwoord met een tirade en heel wat trappen. Dit incident bevat gelukkig het triggerwoord corona en dus wordt het gretig opgepikt door allerhande media. Malafide jongerengedrag gemixt met corona zorgt namelijk voor heel wat clicks en buzz.

Tussenkomsten

Bekijk alles

Linda: tussenkomst CEO Dutordoir en centrale preventieadviseur

We werden in kennis gesteld van diverse onregelmatigheden bij deze testen, waarvan één zelfs leidde tot een potentieel levensgevaarlijke situatie.

Tussenkomst: Agressie tegen NMBS-personeel.

Uitgelegd!

Bekijk alles

Coronacrisis: toekennen van rust- en compensatiedagen.

Sinds het in voege treden van de coronamaatregelen worden opvallend veel rusten en compensaties toegekend, in die mate zelfs dat nadat eventueel achterstallige dagen van vorige jaren werden weggewerkt, men nu reeds vooruit begint te lopen op het aantal rust- en compensatiedagen die dit kwartaal zouden moeten worden toegekend. Wat betekent dit voor het treinpersoneel, en wat is de toepasselijke reglementering hieromtrent?

De Medische Ongeschiktheid