Algemeen Nieuws

Bekijk alles

Controleren van vervoerbewijzen blijft vrijwillig!

Op het bedrijfscomité kondigde de directie gisteren aan dat de treinbegeleiders terug verplicht vervoersbewijzen zou moeten controleren. Na een krachtig negatief advies lijkt men op deze beslissing terug te komen.

Hervatten controle: OVS zegt ‘nee’!

Nieuws Loco

Bekijk alles

Herwaardering treinbestuurders: Stand van zaken?

We vroegen de general manager om een gedetailleerde stand van zaken over de maatregelen op kwalitatief vlak die deel uitmaken van de ‘herwaardering’.

Instructie Namen schort opleidingen op.

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

De OVS kwam tussen bij de Algemeen Directeur HR-RAIL ten gevolge van een weigering om overuren (P260) uit te betalen aan het personeel met rang 3 van I-TMS. Deze situatie is eveneens van toepassing op al het operationeel personeel van rang 3. Wij betwisten de interpretatie van ARPS bundel 541 door HR-RAIL.

Nieuws Veco

Bekijk alles

Controleren van vervoerbewijzen blijft vrijwillig!

Op het bedrijfscomité kondigde de directie gisteren aan dat de treinbegeleiders terug verplicht vervoersbewijzen zou moeten controleren. Na een krachtig negatief advies lijkt men op deze beslissing terug te komen.

Hervatten controle: OVS zegt ‘nee’!

Tussenkomsten

Bekijk alles

Tussenkomst: Agressie tegen NMBS-personeel.

Naar aanleiding van een aantal zware gevallen van agressie tegen het boordpersoneel, heeft het nationaal bureau van de OVS de bevoegde directie geïnterpelleerd omtrent de maatregelen die genomen zullen worden om deze tendens een halt toe te roepen.

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

Uitgelegd!

Bekijk alles

Coronacrisis: toekennen van rust- en compensatiedagen.

Sinds het in voege treden van de coronamaatregelen worden opvallend veel rusten en compensaties toegekend, in die mate zelfs dat nadat eventueel achterstallige dagen van vorige jaren werden weggewerkt, men nu reeds vooruit begint te lopen op het aantal rust- en compensatiedagen die dit kwartaal zouden moeten worden toegekend. Wat betekent dit voor het treinpersoneel, en wat is de toepasselijke reglementering hieromtrent?

De Medische Ongeschiktheid