Algemeen Nieuws

Bekijk alles

Staking 13 februari: standpunt OVS

De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hebben opgeroepen tot een nationale staking op 13 februari, dit zowel in de private als de openbare sector.

Volgens onze analyse heeft deze actie in eerste plaats het opvoeren van de druk op de gesprekspartners bij het sociaal overleg in de private sector tot doel, en wordt de openbare sector hoofdzakelijk betrokken om de impact van deze actie te maximaliseren.

SYNDICALE BIJDRAGE 2019

Nieuws Loco

Bekijk alles

Instructie Namen schort opleidingen op.

In het verleden werd er door het besturingspersoneel reeds verscheidene malen aan de alarmbel getrokken over de eindeloze opeenvolging van wijzigingen aan de reglementering, de soms moeilijk begrijpbare, haast juridische verwoording van sommige reglementen en artikels die vatbaar zijn voor interpretatie. Denken we maar aan de actiegroep HaLT, of recenter de werkgroepen HLT met gewone treinbestuurders die in het kader van de ‘herwaardering’ werden voorgesteld.

Treinpersoneel blootgesteld aan asbest?

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

De OVS kwam tussen bij de Algemeen Directeur HR-RAIL ten gevolge van een weigering om overuren (P260) uit te betalen aan het personeel met rang 3 van I-TMS. Deze situatie is eveneens van toepassing op al het operationeel personeel van rang 3. Wij betwisten de interpretatie van ARPS bundel 541 door HR-RAIL.

Nieuws Veco

Bekijk alles

Mag de treinbegeleider ook eens thuis zijn?

Het tekort aan treinbegeleiders bij de NMBS heeft zodanige proporties aangenomen dat veel collega’s momenteel bereid zijn tot actie of er zelfs over denken het bedrijf te verlaten. Verlof krijgen is steeds een uitdaging. In sommige depots is er maar net genoeg personeel om de voorziene prestaties uit te voeren, maar geen enkele reserve mocht iemand uitvallen wegens ziekte of ongeval.

Treinpersoneel blootgesteld aan asbest?

Tussenkomsten

Bekijk alles

Tussenkomst: Agressie tegen NMBS-personeel.

Naar aanleiding van een aantal zware gevallen van agressie tegen het boordpersoneel, heeft het nationaal bureau van de OVS de bevoegde directie geïnterpelleerd omtrent de maatregelen die genomen zullen worden om deze tendens een halt toe te roepen.

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

Uitgelegd!

Bekijk alles

Uitgelegd! Dienstanciënnicteit, graadanciënniteit, schaalanciënniteit….

Bij de NMBS is het begrip ‘anciënniteit’ een vlag die vele ladingen kan dekken. We kennen niet minder dan vier verschillende soorten anciënniteit, die elk een invloed kunnen hebben op de verloning, overplaatsing of bij de rangschikking
voor bepaalde proeven.

Uitgelegd! Wat bij ziekte of ongeval op het werk?