Algemeen Nieuws

Bekijk alles

CEO doet oproep staking. Vakbonden nemen voorstel in overweging. Open brief.

De OVS waarschuwt de regering. Het gevoel van het personeel is op heel korte tijd van kritisch en bezorgd naar verontwaardigd en boos geëvolueerd. Maar toch zal u wellicht weer over elkaar heen struikelen in het uiten van uw verontwaardiging wanneer het personeel uw grillen niet langer accepteert en overgaat tot actie. Ook dat noemen we hypocrisie.

Nieuws Loco

Bekijk alles

Herwaardering treinbestuurders: Stand van zaken?

We vroegen de general manager om een gedetailleerde stand van zaken over de maatregelen op kwalitatief vlak die deel uitmaken van de ‘herwaardering’.

Instructie Namen schort opleidingen op.

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

De OVS kwam tussen bij de Algemeen Directeur HR-RAIL ten gevolge van een weigering om overuren (P260) uit te betalen aan het personeel met rang 3 van I-TMS. Deze situatie is eveneens van toepassing op al het operationeel personeel van rang 3. Wij betwisten de interpretatie van ARPS bundel 541 door HR-RAIL.

Nieuws Veco

Bekijk alles

Hitte: ‘dienstweigering’ of ‘verantwoordelijkheid nemen’?

We vernemen dat TBG’s die aangeven overmand te zijn door de hitte, onder druk gezet worden om hun dienst verder te zetten of treinen te verzekeren. Dergelijke druk is onaanvaardbaar op personeel in een veiligheidsfunctie.

Tussenkomsten

Bekijk alles

Tussenkomst: Agressie tegen NMBS-personeel.

Naar aanleiding van een aantal zware gevallen van agressie tegen het boordpersoneel, heeft het nationaal bureau van de OVS de bevoegde directie geïnterpelleerd omtrent de maatregelen die genomen zullen worden om deze tendens een halt toe te roepen.

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

Uitgelegd!

Bekijk alles

Coronacrisis: toekennen van rust- en compensatiedagen.

Sinds het in voege treden van de coronamaatregelen worden opvallend veel rusten en compensaties toegekend, in die mate zelfs dat nadat eventueel achterstallige dagen van vorige jaren werden weggewerkt, men nu reeds vooruit begint te lopen op het aantal rust- en compensatiedagen die dit kwartaal zouden moeten worden toegekend. Wat betekent dit voor het treinpersoneel, en wat is de toepasselijke reglementering hieromtrent?

De Medische Ongeschiktheid