Algemeen Nieuws

Bekijk alles

SYNDICALE BIJDRAGE 2019

Vanaf januari 2019 zal de maandelijkse syndicale bijdrage 14 euro bedragen. Ook de jaarlijkse syndicale premie wordt verhoogd tot 125 euro. De bijdrage van de gepensioneerden blijft ongewijzigd. Netto betaalt …

BELANGRIJKE WIJZIGING: ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Nieuws Loco

Bekijk alles

Treinpersoneel blootgesteld aan asbest?

Eerder deze week werden twee motorstellen van het type ‘Sprinter ’aan de kant gezet omdat er bij een controle asbestvezels werden aangetroffen. Het is ons niet duidelijk of dit gebeurde …

Tosci, staak je mee?

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

De OVS kwam tussen bij de Algemeen Directeur HR-RAIL ten gevolge van een weigering om overuren (P260) uit te betalen aan het personeel met rang 3 van I-TMS. Deze situatie …

Nieuws Veco

Bekijk alles

Mag de treinbegeleider ook eens thuis zijn?

Het tekort aan treinbegeleiders bij de NMBS heeft zodanige proporties aangenomen dat veel collega’s momenteel bereid zijn tot actie of er zelfs over denken het bedrijf te verlaten. Verlof krijgen …

Treinpersoneel blootgesteld aan asbest?

Tussenkomsten

Bekijk alles

Tussenkomst: Agressie tegen NMBS-personeel.

Naar aanleiding van een aantal zware gevallen van agressie tegen het boordpersoneel, heeft het nationaal bureau van de OVS de bevoegde directie geïnterpelleerd omtrent de maatregelen die genomen zullen worden …

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

Uitgelegd!

Bekijk alles

Uitgelegd! Dienstanciënnicteit, graadanciënniteit, schaalanciënniteit….

Bij de NMBS is het begrip ‘anciënniteit’ een vlag die vele ladingen kan dekken. We kennen niet minder dan vier verschillende soorten anciënniteit, die elk een invloed kunnen hebben op …

Uitgelegd! Wat bij ziekte of ongeval op het werk?