Algemeen Nieuws

Bekijk alles

Identificatiebadges voor NMBS-personeel?

De inwerkingtreding op 01/11/2018 van de ‘Wet op de politie van de spoorwegen’ dd. 27/04/2018 leidt momenteel tot grote ongerustheid bij een groot deel van het NMBS-personeel, vooral dan bij …

Sociale verkiezingen 2018

Nieuws Loco

Bekijk alles

Tosci, staak je mee?

Beste instructeurs, Jullie hebben het de laatste weken niet altijd even gemakkelijk gehad. De directie nam jullie functie mee op in het dossier van de herwaardering van de machinisten. Er …

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

De OVS kwam tussen bij de Algemeen Directeur HR-RAIL ten gevolge van een weigering om overuren (P260) uit te betalen aan het personeel met rang 3 van I-TMS. Deze situatie …

Nieuws Veco

Bekijk alles

Identificatiebadges voor NMBS-personeel?

De inwerkingtreding op 01/11/2018 van de ‘Wet op de politie van de spoorwegen’ dd. 27/04/2018 leidt momenteel tot grote ongerustheid bij een groot deel van het NMBS-personeel, vooral dan bij …

Tussenkomst: Agressie tegen NMBS-personeel.

Tussenkomsten

Bekijk alles

Tussenkomst: Agressie tegen NMBS-personeel.

Naar aanleiding van een aantal zware gevallen van agressie tegen het boordpersoneel, heeft het nationaal bureau van de OVS de bevoegde directie geïnterpelleerd omtrent de maatregelen die genomen zullen worden …

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

Uitgelegd!

Bekijk alles

Uitgelegd! Dienstanciënnicteit, graadanciënniteit, schaalanciënniteit….

Bij de NMBS is het begrip ‘anciënniteit’ een vlag die vele ladingen kan dekken. We kennen niet minder dan vier verschillende soorten anciënniteit, die elk een invloed kunnen hebben op …

Uitgelegd! Wat bij ziekte of ongeval op het werk?