Algemeen Nieuws

Bekijk alles

Erkende vakbonden verrassen vriend en vijand met stakingsdreiging

Via de pers vernam de OVS dat er een voornemen bij de erkende vakbonden is om op 5 oktober een spoorstaking te organiseren. De tijd voor het essentieel personeel om …

Nieuws Loco

Bekijk alles

Treinbestuurders LK klagen overuren aan bij FOD. Hun verhaal lees je hier!

De treinbestuurders van depot Kortrijk trokken met hun klachten over verplicht te presteren overuren naar de FOD, die hen over de hele lijn gelijk lijkt te geven.

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

Hoge werkdruk blokposten: OVS komt tussen bij de CEO

Reeds meerdere jaren stellen we op alle niveaus de te hoge psychosociale belasting van het personeel op de blokposten aan de kaak. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de bevoegde diensten zich enige rekenschap geven van de omvang van de malaise in de seinhuizen. Integendeel, het enige gekende woord is ‘productiviteit’.

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

Nieuws Veco

Bekijk alles

Verontrustende toename agressies op personeel – OVS luidt de alarmbel!

Keer op keer kaartte onze organisatie de veelvuldige agressies tegenover het spoorwegpersoneel aan bij de directie. Afdoende maatregelen bleven echter uit, waardoor we de alarmbelprocedure gestart hebben.

Tussenkomsten

Bekijk alles

Linda: tussenkomst CEO Dutordoir en centrale preventieadviseur

We werden in kennis gesteld van diverse onregelmatigheden bij deze testen, waarvan één zelfs leidde tot een potentieel levensgevaarlijke situatie.

Tussenkomst: Agressie tegen NMBS-personeel.

Uitgelegd!

Bekijk alles

Coronacrisis: toekennen van rust- en compensatiedagen.

Sinds het in voege treden van de coronamaatregelen worden opvallend veel rusten en compensaties toegekend, in die mate zelfs dat nadat eventueel achterstallige dagen van vorige jaren werden weggewerkt, men nu reeds vooruit begint te lopen op het aantal rust- en compensatiedagen die dit kwartaal zouden moeten worden toegekend. Wat betekent dit voor het treinpersoneel, en wat is de toepasselijke reglementering hieromtrent?

De Medische Ongeschiktheid