SYNDICALE BIJDRAGE 2019

Vanaf januari 2019 zal de maandelijkse syndicale bijdrage 14 euro bedragen. Ook de jaarlijkse syndicale premie wordt verhoogd tot 125 euro. De bijdrage van de gepensioneerden blijft ongewijzigd.

Netto betaalt iemand die een volledig jaar aangesloten is geweest, dus 3,58 euro per maand voor zijn lidmaatschap van OVS. Dit lidgeld wordt gebruikt om de vakbondswerking mee te financieren, eventuele rechtszaken mee te betalen en een stakingsvergoeding uit te betalen bij door de OVS erkende acties.

Mogen we vragen aan leden die betalen via een bestendige opdracht of overschrijving van de aanpassing naar 14 euro per maand door te voeren?

Leden die per domiciliëring betalen hoeven niets te ondernemen.

Lees meer