BELANGRIJKE WIJZIGING: ARBEIDSONGESCHIKTHEID

01-01-2019 : EINDE VAN DE CONTROLES IN DE MEDISCHE CENTRA

Vanaf 1 januari 2019 verandert de reglementering omtrent de medische controles. Wat betreft gevallen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of privé-ongevallen zullen er minder, maar wel meer doelgerichte controles uitgevoerd worden in uw woonplaats.

GEEN VERPLAATSING MEER NAAR EEN GENEESKUNDIG CENTRUM

Je moet je niet meer naar een Geneeskundig Centrum begeven in geval van arbeidsongeschiktheid, ongeacht of de woning mag verlaten of niet! 
MINDER CONTROLES Ten einde het accent te leggen op een afwezigheidspolitiek die gebaseerd is op preventie, werd beslist om het aantal medische controles te verminderen. In geval de woonst verlaten mag worden tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, word je ingelicht door je LBP indien je je voor controle beschikbaar moet houden.

HET MEDISCH CERTIFICAAT (FORMULIER A111) PER MAIL

Het medisch certificaat van arbeidsongeschiktheid (formulier A111) dient zo snel mogelijk aan het Geneeskundig Centrum waarvan je afhangt gezonden worden, zodat het daar binnen de 48 uur na het doktersbezoek aankomt. Je mag het ook inscannen of fotograferen en het per mail versturen. Het origineel formulier dient gedurende één jaar bewaard te worden.


AFWEZIGHEDEN VAN MEER DAN 30 DAGEN 
Als de arbeidsongeschiktheid meer dan 30 dagen bedraagt en de woonst verlaten mag worden, kun je verzocht worden je ter controle naar een door het Geneeskundig Centrum opgegeven adres te begeven.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID? 

1. Contacteer steeds eerst je LBP en directe chef om ze over je afwezigheid in te lichten.2. Raadpleeg daarna je geneesheer, vul het identificatiegedeelte van je medisch certificaat/formulier A111 in en laat je geneesheer het andere deel invullen. Licht je onmiddellijke chef en LBP in over de duur van de afwezigheid, de plaats waar je tijdens de ziekte zult verblijven en of het verlaten van de woonst al dan niet toegestaan is.

  • Als je de woonst mag verlaten, zal je LBP je direct inlichten als een medische controle door een controlearts van Securex zal plaatsvinden. Je moet je voor deze controle beschikbaar houden op je thuisadres of het verblijfsadres dat je aan je LBP hebt opgegeven, en dit tijdens de eerste drie dagen van je arbeidsongeschiktheid tussen 13u en 17u. Eenmaal de controle is uitgevoerd, dien je je niet langer ter beschikking te houden. 
  • Als je de woonst niet mag verlaten, zul je op voorhand niet door je LBP ingelicht worden of er al dan niet een controle zal plaatsvinden. Je dient dus de hele periode van arbeidsongeschiktheid op je thuisadres of het verblijfsadres dat je aan je LBP hebt opgegeven beschikbaar te zijn voor de controlearts van Securex. Dergelijke controle kan alle dagen plaatshebben, weekends en feestdagen inbegrepen, en dit tussen 07u en 20u.  Ook na een eventuele controle, dien je je aan het verbod om de woonst te verlaten, te houden. 
  • Als je afwezig bent tijdens een medische controle, zal de controlearts een oproeping in je brievenbus achterlaten om je aan te bieden voor een nieuwe controle. In geval van afwezigheid zal je eveneens de kosten voor de gemiste consultatie moeten betalen.

Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN – RESULTATEN

De Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel heeft 21 effectieve en 21 plaatsvervangende mandaten binnengehaald om het personeel te vertegenwoordigen in de organen die opengesteld werden voor de syndicale verkiezingen. We wensen al onze nieuwe mandatarissen te feliciteren met het behaalde resultaat.

Dit resultaat bevestigt onweerlegbaar dat de OVS de derde syndicale kracht binnen de Belgische Spoorwegen vormt. Door de stemmen van de drie bedrijfscomités samen te voegen, blijkt dat onze organisatie bijna 8% van de stemmen behaalde!

Lees meer