Algemeen Nieuws

Bekijk alles

Stakingsactie 19/12/2019: Standpunt van de OVS

Omdat het voorstel van de directie voor een protocolakkoord niet focust op het welzijn of de financiële herwaardering van het spoorpersoneel, heeft de OVS besloten de syndicale actie van 19/12/2019 te steunen en een stakingsvergoeding uit te betalen.

Nieuws Loco

Bekijk alles

Herwaardering treinbestuurders: Stand van zaken?

We vroegen de general manager om een gedetailleerde stand van zaken over de maatregelen op kwalitatief vlak die deel uitmaken van de ‘herwaardering’.

Instructie Namen schort opleidingen op.

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

De OVS kwam tussen bij de Algemeen Directeur HR-RAIL ten gevolge van een weigering om overuren (P260) uit te betalen aan het personeel met rang 3 van I-TMS. Deze situatie is eveneens van toepassing op al het operationeel personeel van rang 3. Wij betwisten de interpretatie van ARPS bundel 541 door HR-RAIL.

Nieuws Veco

Bekijk alles

Reiziger draait op voor falend betalingssysteem: nieuw dieptepunt voor klantvriendelijkheid.

Betalingen met bankkaart bij de treinbegeleider verlopen al enige tijd problematisch wegens een technisch probleem. Hoewel de reiziger geen enkele schuld hieraan heeft, wordt hij door de NMBS toch opgezadeld met een administratieve procedure om zich in regel te stellen.

Tussenkomsten

Bekijk alles

Tussenkomst: Agressie tegen NMBS-personeel.

Naar aanleiding van een aantal zware gevallen van agressie tegen het boordpersoneel, heeft het nationaal bureau van de OVS de bevoegde directie geïnterpelleerd omtrent de maatregelen die genomen zullen worden om deze tendens een halt toe te roepen.

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

Uitgelegd!

Bekijk alles

De Medische Ongeschiktheid

De reglementering omtrent de medische ongeschiktheid werd grondig gewijzigd door bericht 45 H-HR 2018. Hieronder volgt een samenvatting van de nieuwe richtlijnen.

Wat is medische ongeschiktheid?
Een werknemer die om gezondheidsredenen zijn normale functie niet meer kan uitoefenen, is medisch ongeschikt. Deze ongeschiktheid kan geheel of gedeeltelijk zijn, en zowel een tijdelijk als een definitief karakter hebben.