Algemeen Nieuws

Bekijk alles

Agressie: NMBS dient treinbegeleidingspersoneel een nieuwe klap toe (tussenkomst OVS)

Ondanks de huidige agressieproblematiek heeft de NMBS-directie besloten om het tarief voor het boordtarief te verhogen, hoewel dit boordtarief net aan de basis ligt van veel gevallen van agressie. Onze reactie.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuws Loco

Bekijk alles

Treinbestuurders LK klagen overuren aan bij FOD. Hun verhaal lees je hier!

De treinbestuurders van depot Kortrijk trokken met hun klachten over verplicht te presteren overuren naar de FOD, die hen over de hele lijn gelijk lijkt te geven.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

Hoge werkdruk blokposten: OVS komt tussen bij de CEO

Reeds meerdere jaren stellen we op alle niveaus de te hoge psychosociale belasting van het personeel op de blokposten aan de kaak. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de bevoegde diensten zich enige rekenschap geven van de omvang van de malaise in de seinhuizen. Integendeel, het enige gekende woord is ‘productiviteit’.

Print Friendly, PDF & Email

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

Nieuws Veco

Bekijk alles

Agressie: NMBS dient treinbegeleidingspersoneel een nieuwe klap toe (tussenkomst OVS)

Ondanks de huidige agressieproblematiek heeft de NMBS-directie besloten om het tarief voor het boordtarief te verhogen, hoewel dit boordtarief net aan de basis ligt van veel gevallen van agressie. Onze reactie.

Print Friendly, PDF & Email

Tussenkomsten

Bekijk alles

Agressie: NMBS dient treinbegeleidingspersoneel een nieuwe klap toe (tussenkomst OVS)

Ondanks de huidige agressieproblematiek heeft de NMBS-directie besloten om het tarief voor het boordtarief te verhogen, hoewel dit boordtarief net aan de basis ligt van veel gevallen van agressie. Onze reactie.

Print Friendly, PDF & Email

Uitgelegd!

Bekijk alles

Coronacrisis: toekennen van rust- en compensatiedagen.

Sinds het in voege treden van de coronamaatregelen worden opvallend veel rusten en compensaties toegekend, in die mate zelfs dat nadat eventueel achterstallige dagen van vorige jaren werden weggewerkt, men nu reeds vooruit begint te lopen op het aantal rust- en compensatiedagen die dit kwartaal zouden moeten worden toegekend. Wat betekent dit voor het treinpersoneel, en wat is de toepasselijke reglementering hieromtrent?

Print Friendly, PDF & Email

De Medische Ongeschiktheid