Algemeen Nieuws

Bekijk alles

Mededeling van de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel

Terwijl de NMBS, de reiziger en het personeel zich voorbereiden op de stakingsactie bij de Belgische Spoorwegen van 05/12/23, 22:00 uur tot 07/12/23, 22:00 uur, is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de onderliggende kwesties en de noodzaak van eenheid binnen onze vakbeweging.

Print Friendly, PDF & Email

Standpunt OVS ivm staking november

Nieuws Loco

Bekijk alles

Tweede Desiro kopruit die versplintert en bestuurder verwondt. Is er sprake van nalatigheid om dit soort gevaar uit te sluiten?

Na het recente incident met rondvliegende glasscherven in een Desirostel, informeerden leden en militanten ons dat een gelijkaardig voorval al eerder heeft plaatsgevonden. Hierop ging de OVS op onderzoek uit.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuws Infrabel

Bekijk alles

Hoge werkdruk blokposten: OVS komt tussen bij de CEO

Reeds meerdere jaren stellen we op alle niveaus de te hoge psychosociale belasting van het personeel op de blokposten aan de kaak. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de bevoegde diensten zich enige rekenschap geven van de omvang van de malaise in de seinhuizen. Integendeel, het enige gekende woord is ‘productiviteit’.

Print Friendly, PDF & Email

HR-Rail weigert uitbetaling overuren

Nieuws Veco

Bekijk alles

Reactie OVS op VRT reportage over afwezigheid van zichtbaar boordpersoneel op late treinen

Vanuit de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) wensen we te reageren op de recente reportage van de VRT over de afwezigheid van boordpersoneel op late treinen. Het is een gevolg …

Print Friendly, PDF & Email

Tussenkomsten

Bekijk alles

Agressie: NMBS dient treinbegeleidingspersoneel een nieuwe klap toe (tussenkomst OVS)

Ondanks de huidige agressieproblematiek heeft de NMBS-directie besloten om het tarief voor het boordtarief te verhogen, hoewel dit boordtarief net aan de basis ligt van veel gevallen van agressie. Onze reactie.

Print Friendly, PDF & Email

Uitgelegd!

Bekijk alles

Coronacrisis: toekennen van rust- en compensatiedagen.

Sinds het in voege treden van de coronamaatregelen worden opvallend veel rusten en compensaties toegekend, in die mate zelfs dat nadat eventueel achterstallige dagen van vorige jaren werden weggewerkt, men nu reeds vooruit begint te lopen op het aantal rust- en compensatiedagen die dit kwartaal zouden moeten worden toegekend. Wat betekent dit voor het treinpersoneel, en wat is de toepasselijke reglementering hieromtrent?

Print Friendly, PDF & Email

De Medische Ongeschiktheid