Standpunt OVS ivm staking november

Beste leden en sympathisanten,

Zoals jullie wellicht weten, heeft het vakbondsfront bestaande uit ACOD, ACV en VSOA een staking aangekondigd van 7 november 2023 om 22u tot 9 november 2023 om 22u. De Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) zal volledig deelnemen aan deze staking.

Wij staan voor een gezonde achterdocht bij het sociaal overleg en houden daarbij de belangen van het personeel op de eerste plaats. In het verleden hebben wij ons ingezet voor de herwaardering van de treinbestuurders en een minimum garantie verlof voor de treinbegeleiders in de strijd tegen het personeelstekort. Helaas kregen wij toen weinig steun van de leiding van de erkende vakbonden. Het leek wel alsof de belangen van de directie belangrijker waren dan die van het personeel. We zien vandaag hoe die problemen helaas verder zijn uitgediept.

Ook recentelijk hebben wij gezien dat er achter de schermen voorakkoorden werden gesloten die niet in het belang zijn van het personeel. Zo werd er na de sociale verkiezingen een voorakkoord gesloten over de comités PBW, waarbij er bespaard werd op het aantal verkozenen in plaats van op de werkingsmiddelen die naar de erkende syndicale organisaties gaan. Ons bezwaar dat er eerst een akkoord moet zijn over de werking van de comités voordat er beslist wordt over het aantal, werd van tafel geveegd.

Het zou beter zijn dat een syndicaal front wordt gevormd in functie van de strijd en niet in functie van wie het initiatief neemt. Dat zou in elk geval meer respect afdwingen aan de onderhandelingstafel en vanuit het personeel. Wat nog veel erger is, is de houding die de directie aanneemt tegenover sociaal overleg. Er wordt weliswaar kwantitatief veel overleg gepleegd, maar kwalitatief is dat overleg degoutant slecht. Het lijkt erop dat sinds het invoeren van de minimale dienstverlening en de zeer complexe alarmbelprocedure -waarbij HR Rail zowel scheidsrechter als betrokken partij is- de directie almaar agressiever haar agenda doordrukt. Er is zeker een lijn te trekken tussen de invoering van de minimale dienstverlening en de almaar drastischere besparingsplannen die worden opgedrongen. Het verbaast ons dan ook dat het afschaffen van de alarmbelprocedure en de minimale dienstverlening geen deel uitmaakt van de eisen van het “gemeenschappelijke” vakbondsfront.

Bovendien is het problematisch wie tegenwoordig deel uitmaakt van de directie. Niet enkel betaalt de NMBS miljoenen voor dure consultancyopdrachten, veel topfuncties binnen ons bedrijf blijken ingenomen door ex-consultants die eerder topfuncties bekleedden bij consultancybedrijven zoals McKinsey. McKinsey heeft een bedenkelijke reputatie op het gebied van “winstoptimalisatie” op de kap van het uitvoerende personeel en adviseert landen met een bedenkelijke reputatie op het gebied van mensenrechten. Het spreekt voor zich dat een menselijk welzijnsbeleid bijzaak is voor personen met dergelijke achtergrond en leerschool.

We kunnen hier ook de vraag stellen of deze directie het wel goed voor heeft met de NMBS.  De NMBS bleek bereid haar expertise te verhuren aan een agressieve toekomstige concurrent zoals Arriva zodat diens materieel gehomologeerd kon worden op het Belgische net. Bovendien blijkt de NMBS probleemloos personeel te willen verhuren om de Arrivatreinen te verzekeren. En ten slotte mag Arriva zelfs onder de NMBS licentie rijden in België. Dit zou alarmbellen op alle niveaus moeten doen afgaan. Temeer daar deze firma, die recent werd verkocht aan Amerikaanse investeerders, reeds liet verstaan te willen inbreken op de Belgische markt.

Wordt de NMBS voorbereid op de liberalisering, zoals de directie beweert, of wordt het bedrijf gebruikt om de liberalisering in België zelf te bewerkstelligen? Hoe veel kan een bedrijf dat zo weinig om de eigen positie lijkt te geven nog geven om het personeel dat er werkt, dat elke dag weer het beste van zichzelf geeft om in de meest precaire omstandigheden toch een maximum aan treinen in veilige omstandigheden te doen rijden?


We hebben dus vandaag alle reden om te staken, we hebben alle redenen om het sociaal overleg met dit management volledig op te blazen. Laat ons hopen dat de strijd niet uitdooft. Laat ons hopen dat de initiatiefnemers van deze actie dezelfde analyse maken als OVS.

Met vriendelijke groet,

Het directiecomité van OVS

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.