Kies een vakbond die bij je past.

Lidmaatschap bij een vakbond is steeds een goed idee. Een vakbond steunt je persoonlijk bij alle problemen die je op je werk kan ondervinden, en draagt ook bij tot veiliger arbeidsomstandigheden, zoals bleek uit onder andere dit  onderzoek. Zo werden tijdens de huidige gezondheidscrisis in bedrijven met een sterke syndicale vertegenwoordiging doorgaans minder coronabesmettingen vastgesteld.

Ook de OVS heeft vorig jaar absoluut niet stilgezeten, en onze militanten hebben zich met volle overtuiging voor u ingezet. Met grote regelmaat kwamen we tussen bij de hiërarchische lijn naar aanleiding van concrete problemen op de werkvloer, en achter de schermen waren we actief in diverse comités waar we sinds de sociale verkiezingen in kunnen zetelen.

Een klein overzicht van de strijd die we gevoerd hebben:

-> Hitteplan: we confronteerden de NMBS met het gebrek aan een adequaat hitteplan. De wettelijke normen haalt de NMBS vaak niet, en eerdere alarmerende risicoanalyses werden de afgelopen jaren in de wind geslagen. We legden een volledig dossier met tal van inbreuken neer bij de arbeidsinspectie die uiteindelijk na een concrete klacht van een collega op het terrein zelf metingen is komen uitvoeren. Daarop volgde een verwittiging van de arbeidsinspectie naar de NMBS, waardoor de lat hoger ligt om volgend jaar wel een adequaat hitteplan uit te rollen.

-> De OVS stelde vast dat het voor het beroep van treinbestuurder reeds meer dan tien jaar geleden is dat er een risicoanalyse werd uitgevoerd. Dergelijke up-to-date risicoanalyseanalyse is nochtans een wettelijke verplichting voor elk veiligheidsberoep, zeker als de jobinhoud of de belasting grondig wijzigt. Zelfs na de productiviteitsverhoging bij de “herwaardering”, werd deze analyse niet uitgevoerd. In dergelijk onderzoek dient de zwaartebelasting van het beroep, evenals de psychosociale belasting bepaald te worden en daarop dient de maatschappij actie te ondernemen om eventueel vastgestelde problemen te verhelpen. We bereiden verdere stappen voor indien de maatschappij niet snel deze risicoanalyse opstelt, en onderzoeken in hoeverre zulke analyse voor andere veiligheidsfuncties werd opgemaakt.

-> We voeren een strijd tegen het ingepland overwerk in reeksen. Voor treinbestuurders mag men een reeks opstellen met een gemiddelde dagelijkse arbeidsduur boven de 8u, die dan in de buiten reeks gecompenseerd moet worden met minuren. Wij stellen echter vast dat men ook in de buiten reeks te lang moet werken, waardoor treinbestuurders vaak op kwartaalbasis overwerk presteren. Deze toestand is volgens ons flagrant in strijd met de arbeidswetgeving. In Kortrijk, waar dat overwerk flink de pan uitswingt, worden om die reden de nieuwe reeksen geweigerd en OVS nam de handschoen op tegen de nationale directie om deze wantoestanden aan te klagen. Indien de directie niet tegemoet komt, dan zal de OVS de overheid inschakelen.

-> Corona: OVS stond mee aan de basis om de strijd voor goede beschermingsmiddelen te eisen. Tijdens de eerste golf, verhoogden we de druk om het idee van ticketcontrole op de treinen niet langer uit te voeren. We drongen erop aan dat mensen met een zwakkere gezondheid (of een penibele thuissituatie) niet langer in contact hoefde te komen met reizigers. We reageerden hard op het aanhoudend getouwtrek van de directie om tijdens de tweede golf de ticketcontrole te blijven uitvoeren, en namen het standpunt in van dat nu juist niet meer te doen.

Waarom lid worden bij OVS?

De OVS is een vakbond die geen subsidies ontvangt van de Belgische Spoorwegen. Ze draait volledig op de inkomsten van de ledengelden. Al haar militanten en bestuursleden zijn collega’s die actief op de werkvloer een spoorwegberoep uitvoeren. Een lidmaatschap kost 14 euro per maand. Wie tot en met december lid blijft, ontvangt een syndicale premie (voor een volledig jaar lidmaatschap bedraagt deze 125 euro). Voor een staking die door OVS erkend wordt, biedt de OVS een premie van 20 euro per dag.

Meer info vind je op www.ovs-sic.be/nl/lidworden 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.