Tussenkomst OVS inzake overgangsmaatregel “Bachelor naar Eerste Treinbegeleider”

De OVS kwam tussen op directieniveau naar aanleiding van verschillende klachten en bedenkingen van onze leden over het overgangsexamen Eerste Treinbegeleider voor houders van een bachelordiploma.

“Brussel, 5 juli 2019

Geachte heer Kerckaert,

Geachte heer De Block,

Sedert enige tijd worden houders van een bachelordiploma onmiddellijk als eerste treinbegeleider aangeworven. Voor de huidige treinbegeleiders in het bezit van een bachelordiploma werd voorzien in een overgangsmaatregel die toeliet om na een interne proef eveneens de rang van eerste treinbegeleider te bekomen. Hoewel deze proef werd voorgesteld als een louter formaliteit, enkel met het oog op het normaliseren van de nieuwe toestand die ontstaan is door het rechtstreeks aanwerven van eerste treinbegeleiders, vernemen wij toch dat verschillende personen niet geslaagd blijken voor deze proef.

Eén en ander werpt de nodige vragen op, aangezien het hier vaak collega’s met een jarenlange staat van dienst betreft die ongeacht hun ervaring, vanuit het oogpunt van de NMBS, geen aanspraak kunnen maken op de hogere rang die nieuw aangeworven personeelsleden onmiddellijk in de schoot geworpen krijgen. Daarenboven werd op geen enkel ogenblik een te kennen curriculum of parameters waaraan de kandidaten dienen te voldoen om te slagen gecommuniceerd, zodat zeker de eerste deelnemers totaal onvoorbereid aan de proef moesten deelnemen.

Tevens werden wij op de hoogte gesteld van een aantal misstanden, zoals een treinbegeleider die twee dagen voor zijn proef te horen krijgt dat hij niet kan deelnemen omdat zijn buitenlands bachelordiploma eerst in België gehomologeerd dient te worden, of collega’s die zich omwille van afwezigheid niet tijdig voor de proef konden aanmelden. Ook laat de huidige regeling, met slechts een éénmalige proef, niet toe dat personeelsleden die in de toekomst een bachelordiploma behalen, bijvoorbeeld in avond- of thuisonderwijs, op deze basis de graad van eerste treinbegeleider kunnen bekomen.

Het spreekt voor zich dat deze situatie van verschillende verloningen voor hetzelfde werk, enkel gebaseerd op een diploma en niet op anciënniteit of relevante ervaring, gecombineerd met een vermoeden van een zekere willekeur omtrent het al dan niet slagen voor voornoemde proef, voor heel wat wrevel en onbegrip zorgt op de werkvloer.

Enerzijds blijkt deze maatregel slechts een zeer beperkt aantal nieuwe kandidaat-treinbegeleiders op te leveren. Anderzijds vrezen we dat de ontevredenheid erover, en de manier waarop deze werd geïmplementeerd, voor veel treinbegeleiders de spreekwoordelijke druppel in de reeds overvolle emmer vormt en aanleiding zou kunnen zijn om andere professionele oorden op te zoeken. Hierdoor zou het ons niet verbazen dat het uiteindelijke resultaat van deze maatregel op het treinbegeleidingskader negatief zou kunnen blijken.

Wij dringen dan ook aan op enige reflectie hieromtrent, en pleiten er ook voor om de graad van eerste treinbegeleider makkelijker toegankelijk te maken voor het huidig kader, ongeacht het opleidingsniveau.

Hoogachtend, “

Print Friendly, PDF & Email

2 Comments on “Tussenkomst OVS inzake overgangsmaatregel “Bachelor naar Eerste Treinbegeleider””

  1. Niet iedereen had na zijn studie middelbaar de kans om hoger te gaan studeren. Ik en mijn ouders waren al blij dat ik als adhd-er iets had behaald. Ben ik daarom een slechtere treinbegeleider?zie mijn evaluaties,scan en verkoop. Veel bachelors doen met minder. Dit motiveert niet meer.

  2. Lijkt me toch vrij logisch dat een bachelor voorrang krijgt voor de graad van 1ste treinbegeleider.

    Zij krijgen het niet in de schoot geworpen, omdat zij effectief een bachelor diploma behaald hebben.

    Waarom zou men nog een diploma moeten halen? Als mensen met ervaring voorrang krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.