Tussenkomst OVS ivm extra werklast (bvb E-Learning) treinbesturingspersoneel en gebrek aan pauzes in de diensten.

Aan Dhr. Frank Windmolders, 
Algemeen Directeur B-TO NMBS

Geachte heer Windmolders,

Met deze tussenkomst brengen we de toenemende werkdruk en het gebrek aan adequate pauzes voor het treinbesturingspersoneel onder uw aandacht.

Wij constateren dat het treinbesturingspersoneel te weinig mogelijkheden heeft voor pauzes tijdens hun diensten. Recente voorstellen van de directie, meegedeeld in het jaaractieplan op het bedrijfscomité pbw NMBS, om zogenoemde “pauzemomenten”, zoals een hlp rit, in te lassen voldoen niet aan de vereisten van een kwalitatieve pauze zoals gedefinieerd in de welzijnswet. Bovendien werd er, nadat de OVS het management hierop attent maakte, uiteindelijk gedreigd om pauzes buiten de werktijd om in te plannen, wat in strijd is met artikel 82 van het ARPS 541. Dit artikel stelt duidelijk dat de arbeidsduur niet onderbroken mag worden, wat impliceert dat pauzes binnen de arbeidsduur moeten worden geïntegreerd en niet daarbuiten. Het is niet omdat de OVS slechts één mandaat heeft in het bedrijfscomité, dat zij genegeerd mag worden als zij de NMBS op onwetmatigheden wijst.

Op 28/10/2023 hebben wij reeds contact opgenomen met de verantwoordelijke manager B-TO, Dhr Wyns, om deze misvatting nogmaals aan te kaarten. Deze mail bleef onbeantwoord. Het is cruciaal dat de wettelijke verplichtingen betreffende pauzes binnen de arbeidsduur worden nageleefd.

Daarnaast zijn er verschillende verplichtingen en taken die momenteel moeilijk uitvoerbaar zijn binnen de huidige dienstschema’s. Denk hierbij aan het invullen van trimestriële e-questions, deelnemen aan E-Learning sessies zoals de cursus cyberveiligheid, alsook de noodzakelijke interacties met teamleaders en het passen of instellen van nieuw materiaal (aangepast schoeisel, hesjes, smartphone …).

Wij stellen voor om per kwartaal specifieke tijd in te plannen zodat het personeel deze bijkomende taken kan vervullen binnen de reguliere werkuren. Verder benadrukken wij het belang van het inlassen van kwalitatieve pauzes -die het doel in bovenstaand paragraaf niet mogen dienen- tijdens elke dienst.

We kunnen niet om de vaststelling heen dat onze directie het welzijn van het personeel aan de basis ten koste laat gaan voor de winstmarges, KPI en productiviteit. We wijzen erop dat de kostprijs van treinpersoneel ten overstaan van het totale kostenplaatje om een trein te laten rijden, volstrekt verwaarloosbaar is. De investering in hun welzijn is daarentegen van onschatbare waarde. We verwachten dat de NMBS de gevraagde correcties toepast. We horen graag uw reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

Joachim Permentier 
Voorzitter OVS

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.