Tweede Desiro kopruit die versplintert en bestuurder verwondt. Is er sprake van nalatigheid om dit soort gevaar uit te sluiten?

Na het recente incident met rondvliegende glasscherven in een Desirostel, informeerden leden en militanten ons dat een gelijkaardig voorval al eerder heeft plaatsgevonden. Hierop ging de OVS op onderzoek uit. Was er sprake van nalatigheid vanuit de directie om dit gevaar uit te sluiten? Een overzicht:

Het recente incident met de gebroken Desiro kopruit

Op 19 juni 2023 vond er een alarmerend incident plaats bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Een Desiro-stel reed met hoge snelheid toen een vooralsnog onbekend voorwerp tegen de voorruit sloeg. De voorruit verbrijzelde bij impact en glasscherven vlogen door de stuurpost, wat resulteerde in verwondingen bij de treinbestuurder.

Dit incident heeft een schok teweeggebracht binnen de gemeenschap van treinbestuurders en de bredere NMBS-gemeenschap. Het heeft ook een breed debat geopend over de veiligheidsmaatregelen en -procedures die op dit moment binnen de NMBS van kracht zijn.

Wat vooraf ging…

Wat dit incident echter nog verontrustender maakt, is het feit dat dit niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt. Leden en militanten van de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) hebben melding gemaakt van een eerder, vergelijkbaar incident. In dit eerdere incident leidde een aanrijding met een hert ook tot een verbrijzelde voorruit met scherpe stukken glas.

De onopgeloste kwestie met de gebroken kopruit van 2016

Deze meldingen brachten de OVS ertoe de notulen van de vergaderingen van de Preventie en Bescherming op het Werk (PBW) te onderzoeken. In de PBW-notulen van 24 maart 2016, werd een probleem geïdentificeerd met betrekking tot glasscherven bij een soortgelijk incident met een Desiro. De directie van de werkplaatsen stelde destijds voor om een folie aan de binnenkant van de ruit te plakken om rondvliegend glas te voorkomen.

Echter, het lijkt erop dat er na deze melding geen verdere actie is ondernomen. Dit is een kwestie van ernstige bezorgdheid, en de OVS heeft herhaalde vragen gesteld aan de NMBS-directie. Helaas maakt de NMBS zich er nogal snel vanaf: de raam voldoet aan de norm en we zullen het op de agenda van de werkgroep 6VM plaatsen.

Het dubieuze verloop, de rol en de inactiviteit van werkgroep 6VM

Het niet aanpakken van dit probleem kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de inactiviteit van werkgroep 6VM, waarnaar het agendapunt van het PBW werd verhuisd. Deze werkgroep, die momenteel onder het Bedrijfscomité PBW NMBS is opgericht, richt zich puur op ergonomie en veiligheidsaspecten van het rollend materieel, maar kwam om onbekende reden sinds eind 2018 niet meer samen tot eind 2022. Vier jaar lang lag deze werkgroep dus volledig stil, en stuurden de pbw’s tevergeefs agendapunten door.

Het is onduidelijk waarom deze lange periode van inactiviteit plaatsvond, en het is verontrustend dat tijdens deze “time-out” diverse materiële problemen, waaronder het probleem van de rond vliegende glasscherven, niet zijn aangepakt.

De noodzaak van verantwoording en verandering

Dit incident illustreert de ernstige gevolgen die kunnen ontstaan wanneer het sociaal overleg onvoldoende impact heeft op de bedrijfsvoering. Het is niet aanvaardbaar dat waarschuwingen en voorstellen voor verbeteringen genegeerd worden, ten koste van de veiligheid van ons personeel.

Gezien deze reeks gebeurtenissen roept de OVS de NMBS-directie op om verantwoording af te leggen. Dit incident en de daaropvolgende ontdekkingen werpen ernstige vragen op over mogelijke nalatigheid van de NMBS.

Bovendien hebben de treinbestuurders, in het bijzonder de collega die momenteel herstelt van zijn verwondingen als gevolg van dit incident, recht op een grondige en eerlijke verklaring.

Het is essentieel dat deze kwestie grondig wordt onderzocht. Het is van groot belang dat de NMBS haar verantwoordelijkheid erkent en concrete maatregelen neemt om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Alleen dan kan de veiligheid van haar treinbestuurders en passagiers worden gegarandeerd.Aan de CEO van de NMBS
Mevrouw Dutordoir Sophie
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel

Brussel, 29/06/2023

Geachte Mevrouw Dutordoir,

Naar aanleiding van een ernstig incident op 19 juni 2023 met een Desiro-stel, waarbij een treinbestuurder gewond raakte door rondvliegende glasscherven, wenst de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) actie te zien.

De notulen van een PBW-vergadering BSNO uit 2016 (in bijlage) tonen aan dat deze kwestie al eerder is aangekaart. Toch is er kennelijk niets ondernomen om de veiligheid van onze treinbestuurders te waarborgen, wat tot de verwondingen van de treinbestuurder in het meest recente incident heeft geleid.

Dit incident illustreert de ernstige gevolgen die kunnen ontstaan wanneer het sociaal overleg onvoldoende impact heeft op de bedrijfsvoering. Het is niet aanvaardbaar dat waarschuwingen en voorstellen voor verbeteringen genegeerd worden, ten koste van de veiligheid van ons personeel.

Wij verwachten dat u opheldering geeft over de acties die NMBS heeft ondernomen of heeft nagelaten te nemen met betrekking tot deze kwestie. Bovendien willen we weten wat u van plan bent te doen om te garanderen dat een dergelijk incident zich in de toekomst niet meer voordoet.

Dit is niet slechts een kwestie van naleving van de minimale normen, maar van fundamentele veiligheid en respect voor het leven en welzijn van ons spoorwegpersoneel.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Joachim Permentier
Voorzitter OVS
0487/026.734

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.