SOCIALE VERKIEZINGEN – RESULTATEN

De Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel heeft 21 effectieve en 21 plaatsvervangende mandaten binnengehaald om het personeel te vertegenwoordigen in de organen die opengesteld werden voor de syndicale verkiezingen. We wensen al onze nieuwe mandatarissen te feliciteren met het behaalde resultaat. 

Dit resultaat bevestigt onweerlegbaar dat de OVS de derde syndicale kracht binnen de Belgische Spoorwegen vormt. Door de stemmen van de drie bedrijfscomités samen te voegen, blijkt dat onze organisatie bijna 8% van de stemmen behaalde!

De OVS bedankt alle kiezers die haar hun vertrouwen hebben geschonken, evenals alle militanten die talloze uren van hun vrije tijd hebben opgeofferd om de waarden van OVS uit te dragen.
Het wetgevend parcours « sociale verkiezingen en stakingsrecht ».Met het koninklijk besluit van 3 augustus 2016 en zijn artikel 112, voegde de wetgever een artikel 114/1 in in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, hetwelk de organisatie van sociale verkiezingen vooropstelt en de regels betreffende het indienen van stakingsaanzeggingen aanpast.

De regering oordeelde dat enkel de vakbonden (ACOD Spoor – ACV Transcom – VSOA Spoor) geaffilieerd aan een interprofessionele organisatie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad zouden mogen deelnemen aan de sociale verkiezingen en een stakingsaanzegging zouden mogen indienen. Door deze wetswijziging dacht een meerderheid van de regering het onafhankelijk syndicalisme uit te sluiten en de sociale dialoog te beperken tot de drie “representatieve” vakorganisaties. In december 2016 legde de OVS een schorsings- en annuleringsverzoek neer voor het Grondwettelijk Hof tegen deze discriminerende maatregelen.

Volledig in lijn met de schorsing van mei 2017 vernietigde het Grondwettelijk Hof op 26 juli 2017 de bepalingen uit de zogenaamde “Wet Bellot” die de OVS beletten om stakingsaanzeggingen neer te leggen en kandidaten voor te dragen voor de sociale verkiezingen. We moesten echter wachten tot 22 maart vooraleer de wet in die zin gewijzigd werd dat onze rechten werden hersteld.

Ondanks een zeer korte voorbereidingstijd, ondanks een totaal gebrek aan middelen ons ter beschikking gesteld door de Belgische Spoorwegen om de sociale verkiezingen voor te bereiden, heeft de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel een reële representativiteit aangetoond!

Onderstaand de tabellen met de organen waarin OVS-vertegenwoordigers voor een periode van zes jaar zullen zetelen.

BCPBW NMBS – CE PPT SNCB

GPC NW

GPC NO

CPR SO 

CPBW B-TR TREIBEGELEIDER NO

CPBW B-TR TREIBEGELEIDER NW

CPPT B-TR ACCOMPAGNATEUR TRAIN SO

CPBW B-TR TRACTIE NO

CPBW B-TR TRACTIE NW

CPBW B-TR TRACTIE CENTRUM – CPPT TRACTION CENTRE

CPPT TRACTION SO

CPPT I-TMS SO

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.