Het overlegmodel is morsdood… Professionele ongeschiktheid eenzijdig doorgedrukt

Sinds 1 maart is een nieuwe reglementering in voege op basis waarvan een personeelslid professioneel ongeschikt verklaard kan worden voor zijn functie. Een zoveelste afbraak van de zekerheid verbonden aan statutaire tewerkstelling, die door de directie éénzijdig werd doorgedrukt zonder tweederdemeerderheid in de Nationaal Paritair Comité.

Om uit te leggen wie professioneel ongeschikt kan worden verklaard, stelt het bericht drie situaties als voorbeeld.

 • Je beschikt niet meer over de nodige geldige documenten noodzakelijk om je werk uit te voeren, zoals je brevet (ook bij hercertificatie!), rijbewijs of identificatiekaart.
 • Je werd overgeplaatst naar een werkzetel waar je niet over de nodige competenties beschikt om het werk uit te voeren.
 • Je krijgt, over een periode van 6 maanden, twee negatieve beoordelingen van je onmiddellijke chef, waarin de motivatie luidt dat je je functie niet langer op een correcte en volledige manier kan uitvoeren. Vervolgens wordt een verbeteringstraject opgelegd waaraan de werknemer binnen een bepaalde termijn moet voldoen.

De gevolgen voor iemand die in deze situatie verzeild raakt, zijn ver strekkend. Onder meer volgende maatregelen zullen worden genomen:

 • De premies verbonden aan de functie worden beperkt tot 50
 • Het personeelslid wordt ingezet in het belang van de maatschappij, desnoods via de centrale diensten. Dit kan gepaard gaan met een verlies van werkzetel.
 • Er is geen overplaatsing op vraag meer mogelijk.

De vage manier waarop één en ander is omschreven, opent naar onze mening de deur voor misbruik en willekeur. Wat moeten we bijvoorbeeld precies verstaan onder “op een correcte en volledige manier zijn job uitvoeren”? Welke inbreuken kunnen aanleiding geven tot professionele ongeschiktheid? Een klein foutje in de communicatieprocedure tussen verkeersleiding en een treinbestuurder? Een treinbegeleider die te weinig tickets verkoopt? Een treinbestuurder die een aantal puntingen mist?

Tal van verdere vragen werpen zich op. Kan men terug professioneel geschikt worden verklaard? Dit is immers niet beschreven in het bericht. Welke verweermogelijkheden heeft het personeelslid om zich te verweren tegen een negatieve beoordeling door de onmiddellijke chef? Behoudt men het basisloon bij professionele ongeschiktheid?

De OVS is hoe dan ook verbijsterd dat reglementering die een dusdanig grote impact heeft op de manier waarop het personeelslid binnen de maatschappij wordt tewerkgesteld, agressief en zonder tweederdemeerderheid door het nationaal paritair comité wordt gesleurd. Zelfs als dit -zoals de maatschappij lijkt aan te nemen- technisch mogelijk is, dan getuigt dit van een totaal gebrek aan respect voor het overlegmodel.

Als dit zonder al te veel amok kan passeren, gaat men dan het statuut verder blijven uitkleden tot enkel nog maar een lege doos overblijft? We kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat het overlegmodel op 1 maart klinisch dood werd verklaard.

Print Friendly, PDF & Email

7 Comments on “Het overlegmodel is morsdood… Professionele ongeschiktheid eenzijdig doorgedrukt”

 1. Dit is al veel langer zo maar nu is get officieel toegelaten om via het systeem van beoordelingen lastige of personeelsleden die je niet kan hebben gewoon ip straat teczetten zonder vergoeding en zonder ouplacement

 2. En in zo een situatie ongeveer ben ik nu terechtgekomen!
  Vindt het gewoon schandalig, heb nog altijd de kans niet gekregen voor mijn versie van het verhaal te vertellen.
  want het is heel gemakkelijk het verhaal langs 1 kant maar te vertellen en dan ook nog eens leugens erbij zetten of dingen zeggen en beweren dat ik nog eens nooit ni gezegd heb!
  Want weet nog altijd heel goed wat ik zeg/gezegd heb hoor!!
  Want over het algemeen probleem dat er was en nog altijd is, wordt zelfs nog met geen 1 woord vermeld gewoon!
  En dan zijn er nog sommige die fier zeggen dat ze volledig begrip hebben voor de situatie….. is het lafste wa ne mens in mijn ogen kan doen en dat voor iemand die een belangrijke functie bekleed…. dat is nog het ergste dan!!
  Zou beschaamd zijn moest ik zo doen/gedaan hebben met zo’n functie!!
  Maar geen 1 kans tot nu toe voor het echte verhaal te kunnen of mogen vertellen zoals het daadwerkelijk is gegaan, zonder leugens en zonder dingen te vermelden en zeggen dat er eigenlijk nooit is gezegd is geweest!!

  Hoop nog altijd dat ik het echte verhaal nog mag komen uitleggen/vertellen….. Ma weet niet goe met wie ik daar het beste contact mee kan opnemen??

  1. Ja dit is de realiteit bij hr rail…..definitief ongeschikt voor functie en werk..Na 27 trouwe dienst….tijds fraude, drank misbruik op werpvloer, pesten, roken.koper diefstal,door vollega’ s Licht gestraft ander werkte deze niet meer!? eerst geschorst dan denigrerend werk…nu getraumatiseerd. …sluit stuk definitief ongeschik functie en werk de val is gesloten …zonder onderbouwde uitleg van onafhankelijke ?? Controle arts.

  2. Volks vertegenwoordigdrr en ministers wakker schudden….het is corruptie
   Er bestaat ook site de wakkere burger…
   En tegen gelijkheid s principe dus vorm van discriminatie volgd s mij toch…i groep
   Aanklagen .

  1. Reacties moeten steeds goedgekeurd worden, Kurt. Dit om spam te vermijden (zaken die niets met het spoor te maken hebben, of andere zaken). Het staat er nu op, maar we raden je aan om contact op te nemen met je vakbond om je zaak te verdedigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.