We zouden in 2018 financieel beloond worden voor de inspanningen van het afgelopen protocolakkoord!

Herinnert u zich de vorige protocolonderhandelingen nog? En de spontane acties van 2016? Misschien hebt u, onterecht, toen een zware vermaning opgelopen en een boete. Wel, rond die periode richtten de toenmalige CEO’s van de NMBS, Infrabel en HR-RAIL een schrijven aan het personeel. Wij willen graag nog eens herinneren aan deze brief, met name de korte paragraaf bovenaan bladzijde 3.

Lees meer

Tussenkomst OVS inzake overgangsmaatregel “Bachelor naar Eerste Treinbegeleider”

Sedert enige tijd worden houders van een bachelordiploma onmiddellijk als eerste treinbegeleider aangeworven. Voor de huidige treinbegeleiders in het bezit van een bachelordiploma werd voorzien in een overgangsmaatregel die toeliet om na een interne proef eveneens de rang van eerste treinbegeleider te bekomen. Hoewel deze proef werd voorgesteld als een louter formaliteit, enkel met het oog op het normaliseren van de nieuwe toestand die ontstaan is door het rechtstreeks aanwerven van eerste treinbegeleiders, vernemen wij toch dat verschillende personen niet geslaagd blijken voor deze proef.

Lees meer