Personeelstekort Treinbegeleiding, OVS start alarmbelprocedure

Aan De Heer P. Hautekiet
Frankrijkstraat 85 
1060 Brussel 

Mevrouw S. Dutordoir
Atriumgebouw
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel

PER AANGETEKENDE EN GEWONE POST

Betreft: Activatie alarmbelprocedure

Brussel, 03 juli 2019

Mijnheer de algemeen directeur,

Mevrouw de CEO,

Al geruime tijd kampt het treinbegeleidingskader met aanzienlijke personeelstekorten. Dit resulteert in een sterk verhoogde psychosociale belasting en een dramatische verlofsituatie.

Het is voor het treinbegeleidingspersoneel momenteel nagenoeg onmogelijk om verlof te krijgen. Bovendien is er vaak pas daags voordien zekerheid of een gevraagde verlofdag al dan niet wordt toegekend, wat plannen of afspraken maken onmogelijk maakt, en worden regelmatig reeds toegekende dagen ingetrokken. Op de wettelijk gewaarborgde vormen van loopbaanonderbreking zoals ouderschaps- of zorgverlof na, is deeltijds werken quasi onmogelijk.

Eén en ander leidt tot problematische thuissituaties, een verhoogd ziekteverzuim en burn-outs, waardoor de druk op het overblijvend personeel nog verder toeneemt. Veel treinbegeleiders verlaten dan ook het bedrijf, of overwegen dit te doen.

De verlof- en aanwervingsproblematiek werd bij tal van gelegenheden en op diverse niveaus aangekaart, inbegrepen maar niet beperkt tot regelmatige interventies in de CPBW’s en GPC’s van verschillende districten en gewesten, een schrijven gericht aan CEO mevr. Dutordoir dd. 28 augustus 2018 en het spoedoverleg dat op 19 juni 2019 in district NW werd georganiseerd naar aanleiding van de commotie omtrent de extra treinen die ingelegd worden naar diverse evenementen.

Op 16 mei 2019 trok een delegatie treinbegeleiders en verkozen militanten uit de CPBW’s en GPC’s naar Brussel om persoonlijk hun grieven aan de directie kenbaar te maken. Ze werden niet ontvangen, maar opgewacht door veiligheidsagenten van Securail.

Gezien het groeiend ongenoegen bij het personeel over deze situatie en het klaarblijkelijk onvermogen van de directie om een passend antwoord te bieden op deze problematiek, verzoeken we u krachtens de bepalingen van ARPS Bundel 548, Deel VI Hoofdstuk X, art. 176, de alarmbelprocedure in werking te laten treden.

In afwachting van een persoonlijk onderhoud over deze kwestie, tekenen we met de meeste hoogachting.

Hoogachtend,

Voor OVS

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.