Linda: testen opnieuw uitgesteld!

Begin dit jaar werden de testen met de nieuwe vertrekprocedure Linda opgeschort na een ernstig veiligheidsincident waarbij een trein met open deuren vertrok en de treinbegeleider het noodsein heeft moeten bedienen. Na een evaluatie van het project werden de testen vorige week hervat op de relatie 30xx.

Ook nu weer werden we in kennis gesteld van verschillende onregelmatigheden. Minstens één hiervan -waarbij de bestuurder minutenlang na het eigenlijke vertrek via de eDrive een gesproken melding ‘verrichtingen gedaan’ kreeg die niet meer geldig was- lijkt ons dermate ernstig dat het aanleiding had kunnen geven tot een vertrek met open deuren.

OVS is hier onmiddellijk voor tussengekomen bij de directie. In tussentijd werd ons bevestigd dat de testen werden stilgelegd, en er niet op grotere schaal getest zal worden voor er meer duidelijkheid is over de problemen die zich afgelopen week hebben voorgedaan.

“Brussel, 3 oktober 2021

 
Geachte heer Windmolders,
Geachte heer De Block,
 
Onlangs werden de testen met de nieuwe vertrekprocedure LINDA hervat op de relatie 30xx. We werden in kennis gesteld van diverse incidenten die zich gedurende deze testen hebben voorgedaan, onder meer op E3007 (27/09), E3029 (28/09) en E3039. Deze problemen hadden onder andere betrekking op de netwerkdekking waardoor de vertrekprocedure niet correct doorlopen kon worden, aanduidingen op de tablet die niet met de werkelijke toestand overeenkwamen en een gesproken boodschap ‘verrichtingen gedaan’ die pas in de stuurpost ontvangen werd minutenlang nadat de trein reeds was vertrokken.
 
Vooral deze laatste situatie, een VG van een eerdere halte die pas geruime tijd later auditief doorkomt in de stuurpost -mogelijk wanneer de bestuurder net aan een ander perron gestopt is- lijkt ons wel degelijk een gevaar voor een ontijdig vertrek met geopende deuren in te houden. 
 
Los van de mogelijke gevaarzetting toont de hoeveelheid fouten die zelfs deze korte en geografisch zeer beperkte test aan het licht bracht o.i. duidelijk aan dat dit systeem niet klaar is om op grote schaal getest te worden, wat blijkbaar wel voor binnen korte tijd op de planning staat. Zelfs als er geen enkel gevaar zou zijn op een fout die aanleiding zou geven tot een ontijdig vertrek, wordt de aandacht van het besturings- en begeleidingspersoneel nog steeds afgeleid van de processen die vanuit het oogpunt van hun veiligheidsfunctie hun volle aandacht vereisen.
 
We verzoeken dan ook met de grootst mogelijke aandrang dat verdere testen met LINDA uitgesteld worden zolang geen redelijke mate van bedrijfszekerheid gegarandeerd kan worden, en dat verdere testen ontdubbeld gebeuren van de effectieve vertrekprocedure, zonder inbreng van de treinbestuurder en boordchef.
 
Tenslotte wensen wij ook te wijzen op de onveilige situatie die is ontstaan doordat AVG’s, wellicht met het oog op een verhoopte spoedige indienstname van LINDA, niet meer geplaatst of vervangen worden. Dit heeft al tot verschillende seinvoorbijrijdingen geleid, onder andere in Hasselt, Vilvoorde en Brugge. Tot op heden heeft het TPS steeds gefunctioneerd zoals voorzien, maar we moeten er niet op wijzen wat de gevolgen zouden kunnen zijn wanneer een trein met afgezonderd TPS een gesloten stopsein onregelmatig overschrijdt en een aangelegde reisweg kruist, of wanneer het baken aan het gesloten stopsein niet naar behoren functioneert.
 
We hopen dat de betrokken directies tegemoetkomen aan onze bezorgdheden en de nodige stappen nemen om de veiligheid van zowel het personeel als de reizigers te garanderen.
 
 
Hoogachtend,
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.