Veelgestelde vragen over de staking

In het kader van de herwaardering van de treinbestuurders, heeft OVS een stakingsaanzegging ingediend voor het besturingspersoneel. Deze zal aanvangen op 10 juli 03:00 en duren tot 12 juli 03:00. In dit artikel beantwoorden we een aantal van de meestgestelde vragen omtrent de staking en de minimumdienstverlening.

Moet ik aangesloten zijn bij de OVS om te kunnen deelnemen aan de stakingsactie?

Neen. Alle treinbestuurders (en hun omkaderingspersoneel) tewerkgesteld door HR-Rail kunnen deelnemen aan de actie, ongeacht de syndicale organisatie waarbij ze zijn aangesloten.

Waarom worden geen andere personeelscategorieën bij deze actie betrokken?

We zijn er ons van bewust dat er ook veel terechte ontevredenheid is bij andere personeelscategorieën, zoals het treinbegeleidingspersoneel en het personeel op de blokposten. De procedure zoals die tot op dit ogenblik gevoerd is, laat echter niet toe dat we deze categorieën betrekken bij de stakingsaanzegging. Aangezien de directie er een gewoonte van maakt om aanzeggingen om de meest absurde redenen te weigeren, kunnen we ons op dit vlak momenteel geen risico’s veroorloven. OVS is en blijft echter een organisatie die opkomt voor de rechten en belangen van al het spoorwegpersoneel. Ook voor de andere beroepen binnen de spoorwegen zal ten gepaste tijde actie worden ondernomen.

Hoe maak ik mijn intentie kenbaar?

Ten laatste acht dagen voor de eerste stakingsdag zal je een e-mail krijgen op je IDA. Ten laatste 72 uur op voorhand dien je via de link in deze mail je intentie kenbaar te maken. Opgelet, je moet dus niet enkel reageren als je staakt. Ook als je niet wil staken moet je dit te kennen geven.

Wat als ik geen intentie kenbaar maak?

Als je zonder behoorlijk bewezen reden (overmacht, ziekte, afwezigheid,…) geen intentieverklaring aflegt binnen de voorziene termijn, of je intentie niet naleeft, stel je je bloot aan sancties.

Kan ik mijn intentie nog wijzigen?

In geval van een staking van één dag kun je tot 72 uur voor de aanvang van de staking je intentie nog wijzigen.

Bij een meerdaagse staking kun je voor de eerste stakingsdag je intentie tot 72 uur voor de aanvang ervan nog wijzigen. Voor elke volgende stakingsdag kun je tot ten laatste 48 uur voor de aanvang ervan je intentie wijzigen in ‘werken’, en tot 72 uur voor aanvang kun je je intentie wijzigen in ‘staken’.

Wat als ik niet in staat ben een intentieverklaring af te leggen?

Volgens de omzendbrief omtrent de minimale dienstverlening ben je in geval van een door de onmiddellijke chef geverifieerde reden zoals overmacht of de volledige en gerechtvaardigde afwezigheid (ziekte, vakantie,…) tussen de stakingsaanzegging en de laatste dag waarop de intentie kenbaar gemaakt kan worden, vrijgesteld van de verplichting je intentie te verklaren.

Op het ogenblik dat een aanzegging wordt ingediend, wordt deze niet onmiddellijk publiek gemaakt en is het bovendien niet onmiddellijk mogelijk om een intentie kenbaar te maken. Bovenstaande regel heeft volgens ons dan ook enkel betrekking op de periode tussen ‘het kenbaar maken van de stakingsaanzegging en de mogelijkheid om een stakingsintentie te uiten’ en de laatste dag waarop de intentie kenbaar gemaakt kan worden. Ben je dus gewettigd afwezig in de gehele periode tussen het ontvangen van de mail met de link om je intentie kenbaar te maken en 72 uur voor de aanvang van de staking, dan dien je je intentie NIET kenbaar te maken.

Je kan en mag dus zonder je intentie te hebben meegedeeld, deelnemen aan de staking. Als men je tijdens je afwezigheid thuis zou contacteren, dan dien je NIET te antwoorden op de vraag of je al dan niet gaat staken. De voorgeschreven manier is via de link die je per email gekregen hebt, en die enkel werkt op het NMBS-netwerk.

Welke dienst moet ik uitvoeren als ik aangeef te willen werken? 

Hoewel het ter discussie staat of dit reglementair kan en mag, moet je ervan uitgaan dat je voor de duur van de staking effectief buiten reeks geplaatst wordt en wellicht aangepaste diensten zal moeten uitvoeren, al dan niet met andere begin -en einduren. Alle bepalingen van bundel 541 omtrent de opeenvolging van diensten en intervallen moeten ten alle tijde gerespecteerd worden. Een dienst mag nooit langer zijn dan negen uur!

Kan ik verplicht worden om een dienst uit te voeren als ik aangegeven heb te willen staken?

Neen, er kan geen personeel opgevorderd worden.

Ik heb een cx/rx in de reeks. Moet ik aangeven of ik staak?

Neen, je komt echter ook niet in de statistieken van de stakers.

Kan de directie me oproepen voor de minimumdienstverlening bij een cx/rx in de reeks?

Neen , dit kan niet. Korte termijnverlof kan dan weer wel ingetrokken worden onder bepaalde voorwaarden.

Ik sta buiten reeks. Kan ik dan ook staken?

Natuurlijk , je moet in principe enkel je intentie kenbaar maken als je ingepland bent, maar in de buiten reeks kan dat zelfs nog tijdens je laatste dienst gewijzigd worden. Dus bij buiten reeks dien je altijd je intentie kenbaar te maken. Maar ook hier kan de diensttabel er toch ervoor kiezen om je thuis te zetten met een cx/rx.

Wat betekent dit voor mijn loon?

Er zal een speciale code “staking erkende actie” op je loonbrief verschijnen. Ongeacht de duur van je voorziene prestatie, zal er ook acht uur van je basiswedde worden afgetrokken. Acht maal je uurloon (dit vind je makkelijk terug onder de post ’toeslag zondaguren’) zal voor de meeste treinbestuurders een bedrag vertegenwoordigen van ongeveer 130 tot 140 euro bruto, oftewel ongeveer 70 euro netto per stakingsdag.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.