Tussenkomst OVS: de complexe en veranderlijke reglementering voor treinbestuurders binnen de NMBS

Hieronder vindt u de recente tussenkomst van de OVS aan Dhr. Dobbelaere Stefaan, Head of Training and Transport Operations Regulation, waarin we onze visie delen over de reglementering voor treinbestuurders en het huidige systeem van continue evaluatie binnen de NMBS. We benadrukken onze bezorgdheden met betrekking tot de voortdurende veranderingen in de reglementering en de administratieve lasten voor het instructiekader en de treinbestuurders.


Brussel, 02 juni 2023

Aan de heer Dobbelaere Stefaan,
Head of Training and Transport Operations Regulation,

CC Dhr Windmolders Frank, General Manager B-TO

Geachte heer Dobbelaere,

Als voorzitter van de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS-SIC) wil ik graag onze visie met u delen over de reglementering voor treinbestuurders en het huidige systeem van continue evaluatie binnen de NMBS. Allereerst wil ik benadrukken dat we uw recente uiteenzetting op het bedrijfscomité pbw van de NMBS zeer op prijs stelden en dankbaar zijn dat u de tijd nam om ons te informeren over de werkzaamheden van uw dienst en de toekomstplannen.

Tijdens het comité hebben we gesproken over de reglementering voor treinbestuurders. U begon uw presentatie met het argument dat het systeem van continue evaluatie het gevolg is van een vraag vanuit de syndicale organisaties (nav herwaarderingsdossier) om een ander systeem te hanteren dan het driejaarlijkse examen om de kennis van treinbestuurders te evalueren. Wij hebben echter opgemerkt dat ook het voortdurend wijzigen van de reglementering zelf een actiepunt was, waarbij weinig verbetering merkbaar is. Sterker nog, het voortdurend wijzigen van belangrijke procedures brengt naar onze mening risico’s met zich mee voor de veiligheid en, zij het van ondergeschikt belang, de stiptheid. Veiligheidsprocedures zijn van cruciaal belang voor veilig verkeer, en fouten kunnen mensenlevens in gevaar brengen. Eenduidigheid, eenvoudigheid en onveranderlijkheid zijn daarbij waardevolle principes. Hoewel we begrip hebben voor de uitdagingen waarmee uw dienst wordt geconfronteerd, zoals de implementatie van nieuwe technologieën, begrijpen we nog steeds niet waarom dit moet leiden tot tal van wijzigingen die de reglementering alleen maar complexer maken en het risico op fouten vergroten. Het is acceptabel dat reglementering verandert, maar het moet gebeuren met het oog op verbetering en met voldoende overleg en betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Een ander belangrijk aspect dat we willen benadrukken, is de administratieve last die de continue evaluatie met zich meebrengt voor het instructiekader en de treinbestuurders. Het is van essentieel belang dat zij voldoende tijd en middelen hebben om zich te concentreren op hun kernactiviteiten, namelijk het veilig besturen van treinen. De constante druk van het bijhouden van reglementaire wijzigingen en het invullen van evaluatieformulieren kan leiden tot extra stress en afleiding, wat weer invloed kan hebben op de prestaties en de veiligheid. Het is van cruciaal belang om de administratieve processen te stroomlijnen en de belasting voor het personeel te verminderen, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun belangrijke taken.

In het bijzonder willen we aandacht vragen voor het programma Amelie, dat de rijstijl van treinbestuurders monitort. Hoewel we de waarde erkennen van het evalueren van de rijstijl, hebben we gemerkt dat het gebruik van Amelie een enorme administratieve last met zich meebrengt voor het instructiekader. Voor elke fout die Amelie detecteert, moet een uitgebreid verslag worden opgesteld. Dit legt een extra druk op het instructiekader en belemmert hun vermogen om als ondersteuning en luisterend oor voor de treinbestuurders te fungeren. We verzoeken u dringend het gebruik van het Amelie-programma te heroverwegen en te kijken naar mogelijkheden om de administratieve last voor het instructiekader te verminderen.

Daarnaast willen we de beperkte capaciteit om verlof toe te kennen tijdens de vakantieperiode onder de aandacht brengen. Het is essentieel om het instructiekader te ontlasten van administratieve taken, zodat zij beschikbaar kunnen zijn om in te springen en de diensten voor treinbesturing te waarborgen. Het tekort begint echt nijpend te worden in sommige depots, en we hebben gemerkt dat er bereidheid is binnen het instructiekader om te helpen. We vragen om maatregelen te nemen om het instructiekader te ondersteunen en de capaciteit tijdens de vakantieperiode te vergroten.

Tot slot willen we benadrukken dat de medewerkers van de NMBS mensen zijn en geen machines. Als treinbestuurders worden zij beschouwd als het belangrijkste veiligheidsorgaan voor het veilige verkeer van treinen. Het is van cruciaal belang dat er rekening wordt gehouden met de impact van voortdurende wijzigingen, zware prestaties en reeksen op het welzijn van het personeel. We vragen om een bewuste aanpak van de maatschappij en zijn bereid om de discussie hierover aan te gaan in het comité. Samen kunnen we werken aan een veilige en gezonde werkomgeving.

We kijken uit naar uw reactie en verdere

discussie over deze belangrijke kwesties.

Met vriendelijke groet,

Joachim Permentier
Voorzitter
Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS-SIC)

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.