Achterstallige RX/CX – reactie OVS op het “rugzak-voorstel”

Beste collega’s,

We vernamen via sociale media het nieuwe voorstel van HR-Rail inzake achterstallige dagen.

Dit voorstel zou nog steeds besproken moeten worden met de directie van FOD WASO en het is dus op dit moment niet meer dan een denkpiste.

Voor zover wij begrijpen zouden de achterstallige dagen in een rugzakje worden gestopt en stelt de directie voor om het aantal dagen in deze rugzak af te bouwen vooraleer het pensioen is bereikt. Het goede nieuws -maar dit was reeds het geval door de tussenkomst van de FOD WASO- is dat er binnen de Belgische Spoorwegen geen verdere opbouw van achterstallen of overuren mag plaatsvinden. Dit laatste betekent in zekere zin dat die broodnodige rusttijd moet toegekend worden. We stellen ons de vraag hoe de Belgische Spoorwegen, kampend met een dermate groot personeelstekort, alle vrije dagen inclusief verlof en kredietdagen zal kunnen toekennen tijdens de komende jaren zonder in te zetten op massale aanwervingen.

Voor de OVS is er ten gronde niets veranderd dat onze houding ten aanzien van dit probleem wijzigt. Wat nu op tafel ligt dwingt de NMBS op geen enkele manier om actief het aantal achterstallige dagen weg te werken. Meer nog, ook bij de kredietdagen is de achterstand alarmerend, en we vrezen dat door de focus te verleggen naar de rust- en compensatiedagen, deze achterstand verder zal oplopen. Nog steeds is de werkdruk fenomenaal hoog in zowat alle beroepscategorieën. Er blijft een duidelijke nood aan massale aanwervingen teneinde de work-life balance van het personeel opnieuw in evenwicht te brengen. De 5000 medewerkers die de NMBS niet heeft vervangen zijn nodig om een goede dienstverlening en een gezonde werksituatie te creëren. Het welzijn van ons personeel hangt aan een zijden draadje. En hoewel het eerste voorstel, met name de uitbetaling van die achterstallige dagen, als een schaar dat zijden draadje zou doorgeknipt hebben, blijft het personeel in een precaire situatie bengelen.

Wat wij vernemen in de wandelgangen, is dat de Belgische Spoorwegen het aanwervingsquotum zou verhogen naar 2500 medewerkers. In het laatste voorstel voor sociaal protocol sprak men echter over een totaal van 2190 FTE voor een één op één vervanging van pensioneringen. Met andere woorden, slechts 310 nieuwe medewerkers moeten het gat van 5000 vertrokken medewerkers dichten. Dit is uiteraard niet realistisch en zal de werkdruk niet naar een aanvaardbaar niveau doen dalen.

Sinds de weigering van onze vorige alarmbelprocedure heeft de OVS verschillende stappen ondernomen, waaronder het voor de zoveelste keer aanklagen van de te hoge psychosociale belasting in de bevoegde comités, het onbehagen van personeel dat steeds meer geconfronteerd wordt met agressie, de link tussen personeelstekorten enerzijds en stress en burn-outs anderzijds, het aanschrijven van de bevoegde minister (die het tot op heden naliet om dit schrijven te beantwoorden) en het aankaarten van het probleem van personeelstekorten in de gewestelijke paritaire comités (alwaar HR-Rail deze punten weigert te agenderen). We menen hiermee alle mogelijke pistes te hebben bewandeld om tot een oplossing middels overleg te komen.

De OVS zal in de komende dagen haar reactie aan NMBS en HR-Rail overmaken en sluit daarbij acties niet uit.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.