OVS vraagt directie om ouderen en zwakkeren thuis te houden en een 24u werkweek tijdens coronacrisis

Op vraag van onze leden, hebben wij een aantal vragen, ideeën en bedenkingen geuit naar de directie in verband met de huidige maatregelen die worden genomen in kader van de coronacrisis. Lees hieronder de volledige tussenkomst. 

Brussel, 25/03/2020

Geachte Mevrouw de gedelegeerd bestuurder,

De Coronacrisis stelt zowel de NMBS als haar personeel momenteel voor zelden geziene uitdagingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werden met betrekking tot de werkorganisatie een aantal verregaande maatregelen doorgevoerd. Maatregelen die in een normaal klimaat volstrekt onacceptabel zouden zijn voor het personeel en de syndicale organisaties, maar die nu -zij het tijdelijk- worden aanvaard om de continuïteit van de dienst ook in deze moeilijke tijden te blijven waarborgen.

Desalniettemin voelen we ons -vanuit de bezorgdheden die momenteel leven bij het personeel- genoodzaakt een aantal bedenkingen te formuleren.

  • Door personeelstekorten heeft een aanzienlijk deel van het operationeel personeel de afgelopen jaren een achterstand aan rust- en compensatiedagen opgebouwd. Dagen die door de maatschappij niet werden toegekend in het jaar waarop ze van toepassing waren. Het getuigt van bijzonder veel cynisme dat deze crisis nu aangegrepen wordt om deze achterstand weg te werken. We pleiten er dan ook voor dat personeel in deze situatie op dagen dat het niet operationeel benut kan worden een dienstvrijstelling toegekend krijgt.

  • Het lijkt ons vanzelfsprekend dat werknemers die een verhoogd risico lopen om na besmetting op intensieve zorgen te belanden, of die inwonen bij dergelijke personen, zo veel mogelijk vrijgesteld worden van dienst, zeker als ze door hun functie veelvuldig in contact komen met reizigers of andere personen. We denken hierbij aan oudere of zwangere werknemers, of mensen met een medische voorgeschiedenis.

  • Door het inperken van het treinaanbod is een gevoelig aantal bestuurders- en treinbegeleidersprestaties geschrapt. We verzoeken met aandrang om de resterende prestaties zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over de verschillende depots en standplaatsen, wat nu niet het geval blijkt. Tevens dienen waar mogelijk reserveprestaties zo veel mogelijk in de woning opgesteld worden. Ook hier merken we verschillende werkwijzen tussen depots en districten. Eénvormige richtlijnen dringen zich op.

  • Teneinde te voorkomen dat het resterende personeel te zwaar belast wordt zodat hun weerstand vermindert en ze vatbaar worden voor ziektes, stellen we voor om de wekelijkse arbeidsduur te beperken tot 24 uur, met behoud van volledig loon. Dit door het toekennen van een extra wekelijkse compensatiedag bovenop het normale jaarlijkse quota totdat deze crisis bezworen is. Hierdoor wordt ook deels tegemoetgekomen aan de problemen die zich momenteel stellen met kinderopvang, zorg voor zieke familieleden en praktische bekommernissen zoals boodschappen doen, wat in deze tijden allerminst een evidentie is.

  • Voor zover het huidige transportplan het vervoer van hulpverleners en werknemers van essentiële bedrijven tot doel heeft, schiet het haar doel voorbij in de zin dat er na 21:00 nog nauwelijks treinen zijn. Bovendien merken we dat er nog veelvuldig gebruikt gemaakt wordt van de trein voor niet noodzakelijke verplaatsingen. We vragen dan ook dringend overleg met de overheid om de politiediensten hierop te laten controleren in stations en op de treinen.

  • Tenslotte stellen we ons ernstige vragen bij de manier waarop de arbeidsvoorwaarden van de veiligheidsberoepen binnen onze maatschappij zonder enige -wettelijk vereiste!- risicoanalyse worden gewijzigd, enkel en alleen na bespreking op het sturingscomité. In combinatie met het tijdelijk opschorten van zowat alle comités die betrekking hebben op veiligheid en welzijn, wordt een diepe bres in het veiligheidsbeleid geslagen. We stellen ons de vraag wie de verantwoordelijkheid zal dragen voor fouten door het personeel, misschien ten gevolge van de zware druk die die de huidige situatie op hen legt.

De afgelopen dagen werd het personeel overstelpt met uitingen van appreciatie van managers en leidinggevenden waarvan ze voordien soms nog nooit hadden gehoord. We hopen van harte dat deze appreciatie zich ook zal vertalen in een werkelijke bezorgdheid voor het welzijn van het personeel in deze moeilijke situatie, en dat onze aanbevelingen ter harte worden genomen.

Zoals steeds zijn we bereid om in een constructieve sfeer deze voorstellen mee uit te werken. Voor nadere toelichting staan we steeds ter uwer beschikking.

Hoogachtend,

Joachim Permentier
Algemeen Secretaris OVS

Print Friendly, PDF & Email

One Comment on “OVS vraagt directie om ouderen en zwakkeren thuis te houden en een 24u werkweek tijdens coronacrisis”

  1. Wat betreft het wegwerken van overtollige rx’n en cx’n vind ik dit niet meer dan normaal,deze zijn blijven staan in de tijd omdat men afwezigheden moest opvangen om de diensten te blijven verzekeren,wat normaal is in mijn ogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.