OVS luidt alarmbel voor verplichte uitbetaling achterstallige dagen.

Aan de gedelegeerd Bestuurder Hr-Rail

Dhr Hautekiet Paul
Frankrijkstraat 85
1060 Brussel

Afschrift aan de CEO van NMBS, Mevrouw Dutordoir

BETREFT: Initiëren van de alarmbelprocedure m.b.t. verplichte uitbetaling achterstallige rust- en/of compensatiedagen bij het NMBS personeel.

Brussel, 11/10/2021

Geachte heer Hautekiet,
Geachte mevrouw Dutordoir,

Het droge bericht dat de NMBS wil overgaan tot de verplichte uitbetaling van achterstallige compensatie- en/of rustdagen, heeft bij het personeel -geheel terecht- geleid tot een enorme verontwaardiging.

De achterstand in het aantal achterstallige compensatie- en rustdagen is een rechtstreeks gevolg van het personeelsgebrek dat door onze organisatie al jarenlang wordt aangeklaagd in alle relevante comités waarin we vertegenwoordigd zijn, en dat in 2019 nog leidde tot een staking bij het treinbegeleidingspersoneel.

Blijkbaar was de NMBS reeds in juli op de hoogte van de vaststellingen vanwege de FOD Waso, maar werd het niet nodig geacht om het personeel middels de daartoe geëigende comités in te lichten. We kunnen ook niet om de vaststelling heen dat er in tussentijd bitter weinig werd gedaan om actief de achterstand weg te werken. Integendeel, onder druk van enkele kustburgemeesters werden extra treinen naar de kust ingelegd, die veelal zo goed als leeg reden. Ook een aanwervingscampagne bleef uit. Zelfs nu vinden we voor veel knelpuntberoepen met de grootste achterstanden binnen de spoorwegen geen vacatures terug op www.despoorwegenwervenaan.be / www.jobs.belgiantrain.be 

We zien dan ook geen enkele andere mogelijkheid dan aan de alarmbel te trekken in dit dossier, en eisen:

  • Een herziening van het plan om de achterstallige dagen uit te betalen.
  • Onmiddellijke aanwervingen om personeelstekorten aan te zuiveren, evenals garanties dat geen achterstanden meer worden opgebouwd.
  • Een psychosociale risicoanalyse specifiek voor de beroepen waar veel uitval is door (langdurige) ziekte m.b.t. de diensten en reeksen, de invulling van de prestaties, de jobinhoud en de arbeidsvoorwaarden.
  • Een evaluatie van de managers die deze situatie hebben laten ontstaan en bestaan, ondanks vele protesten en waarschuwingen dat de NMBS zich hier buiten het wettelijk kader begeeft.

Verder verzoeken we u ons per kerende een volledig overzicht te laten geworden van het aantal achterstallige rustdagen, compensatiedagen en kredietdagen, per beroepscategorie en per gewest.

We vinden het hallucinant dat de NMBS deze situatie heeft laten escaleren tot het punt waarop een interventie van de toezichthoudende overheid noodzakelijk bleek. Dit is een overheidsbedrijf, waarvan een voorbeeldfunctie verondersteld mag worden, onwaardig.

Hoogachtend,
Voor OVS,

Joachim Permentier,
Voorzitter OVS-SIC

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.