Open brief aan Mevrouw Dutordoir

Aan de gedelegeerd bestuurder van de NMBS,
Mevrouw Dutordoir,

Het NMBS-personeel ziet zich geconfronteerd met een niet aflatende stroom aan besparingsmaatregelen. Het mag dan ook niet verbazen dat enkele recente berichten in de media omtrent geldverslindende projecten die werden geannuleerd zonder dat ze enig tastbaar resultaat hebben opgeleverd, heel wat kwaad bloed hebben gezet op de werkvloer. Door het personeel wordt dit als een zoveelste slag in het gelaat ervaren. De OVS (Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel) betreurt dit ten stelligste.

Enkele weken geleden werd de DICE-vertrekprocedure wegens “cruciale tekortkomingen” naar de prullenmand verwezen. Vanaf de eerste presentaties van het concept werd de werkbaarheid ervan door de mensen op het terrein in vraag gesteld. Het project werd echter verdergezet en zowat alle perrons en het rollend materieel werden voorzien van de benodigde uitrusting. Kostenplaatje: 11 miljoen euro, naar verluidt zelfs zonder dat de personeelskost werd meegerekend.

Afgelopen week werd bekend dat de ontwikkeling van NDS, een informaticasysteem voor de verkoop van tickets, na vijf jaar ontwikkeling en een investering van 30 miljoen euro, werd stopgezet. Na een studie werd gekozen voor een reeds bestaande oplossing. Het is voor ons onbegrijpelijk dat zulk een studie omtrent de haalbaarheid van een project of de beschikbaarheid van bestaande alternatieven niet werd uitgevoerd alvorens zulk een gigantisch bedrag in een project werd gepompt.

Daarenboven vrezen we –hoewel we natuurlijk op het tegendeel hopen- dat deze onthullingen nog maar het topje van de ijsberg zijn en dat voornoemde projecten symptomatisch zijn voor een bedrijfscultuur waarin projecten bij voorkeur worden uitbesteed aan dure externe partijen en de knowhow en ervaring van het eigen personeel worden genegeerd.

Ondertussen wordt het gewone voetvolk murw geslagen met de ene productiviteitsverhogende maatregel en besparing na de andere, tot op de meest banale zaken zoals werkkledij toe. Ook de reiziger deelt in de klappen, en ziet de dienstverlening steeds maar afgebouwd worden. Loketten worden gesloten, de renovatie van stations wordt op de lange baan geschoven, treinen worden uit het aanbod geschrapt en het materiaal heeft vaker te kampen met technische problemen wegens een gebrek aan onderhoud.

We gaan de berekening niet maken –uw diensten zijn hier veel beter voor uitgerust- maar hoeveel rijdend personeel, perronpersoneel of veiligheidsbeambten had men niet kunnen aanwerven met de 41 miljoen euro die in DICE en NDS werd gepompt? Hoeveel perrons had men kunnen verhogen, hoeveel nieuwe treinstellen had men kunnen aankopen…?

Begin september becijferde minister van Mobiliteit Bellot dat stakingen de NMBS de afgelopen drie jaar 30 miljoen euro gekost hebben, de impact op de economie, door VOKA berekend op 40 miljoen euro per stakingsdag, niet meegerekend. Indien ook maar een deel van de bedragen die door DICE en NDS in rook zijn opgegaan op één of andere manier ten goede gekomen zouden zijn aan het NMBS-personeel, dan zou dit geleid hebben tot een aanzienlijk gezonder sociaal klimaat, minder ontevredenheid op de werkvloer en minder personeelsleden die het bedrijf verlaten.

Vanuit de OVS blijven we daarom eisen dat prioritair en blijvend wordt geïnvesteerd in het NMBS-personeel, dat bij het opzetten en uitwerken van nieuwe projecten en procedures beroep wordt gedaan op de ervaring en de knowhow van het eigen personeel in plaats van externe firma’s en studiebureaus, en dat de verantwoordelijken voor de DICE- en NDS-debacles ter verantwoording worden geroepen.

Met de meeste hoogachting,

Luc Michel
Voorzitter OVS-SIC

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.