Gedeeltelijke loopbaanonderbreking‭ ‬4/5de‭

Tewerkgesteld worden in een 4/5e-regime biedt werknemers de mogelijkheid om een betere balans te vinden tussen werk en privé, zonder hiervoor zwaar financieel afgestraft te worden. Werknemers die van dit stelsel gebruikmaken ontvangen van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA), onder bepaalde voorwaarden, een uitkering voor de niet-gepresteerde uren.

De arbeidstijd van een werknemer tewerkgesteld in dit stelsel, mag slechts tachtig procent van een voltijdse arbeidsduur bedragen. Omdat de NMBS echter bij de berekening van het aantal te presteren uren van een 40-urige werkweek, die niet de norm is, is uitgegaan, presteren personeelsleden in een 4/5e-regime momenteel meer uren dan wettelijk toegestaan. De RVA eist echter dat vanaf januari 2018 de 4/5e-arbeidsduur berekend zou worden op basis van de 38-urige werkweek.

Dit heeft een weerslag op zowel nieuwe aanvragen, als op de verlenging van bestaande of reeds lopende loopbaanonderbrekingen. Vanaf‭ ‬1‭ ‬januari‭ ‬2018‭ ‬dienen alle vormen van loopbaanonderbreking‭ (‬algemeen stelsel,‭ ‬eindeloopbaanstelsel,‭ ‬ouderschapsverlof,‭ ‬zorg voor een zwaar ziek gezins-‭ ‬of familielid en palliatief verlof‭) ‬te beantwoorden aan onderstaande voorwaarden,‭ dit ‬in afwijking van het Bericht‭ ‬48PP van‭ ‬2002‭ ‬en zijn bijvoegsels. Door deze wijzigingen heeft het personeelslid, indien het dit wenst, de mogelijkheid om onmiddellijk zijn loopbaanonderbreking stop te zetten en over te schakelen naar een voltijds stelsel.

Personeel met prestaties van 7u36 (o.a. variabele werktijd).

De wekelijkse en/of periodieke arbeidsduur wordt verminderd met‭ ‬1/5e.‭ ‬Op het aanvraagformulier voor‭ ‬4/5e-benuttiging geeft het personeelslid‭ ‬dat prestaties van‭ ‬7u36‭ ‬levert‭ (‬o.a.‭ ‬variabele werktijd‭) aan zijn hiërarchische overste een voorkeur aan voor één van volgende roosters voor zijn periodes van niet-benuttiging:

 • Vier‭ ‬prestaties van‭ ‬7u36 ‬per week,‭ ‬met een maximum van‭ ‬negen uur per dag
 • Vier ‬weken met ‬vijf‭ ‬prestaties van‭ ‬7u36 ‬per periode van‭ vijf ‬weken,‭ ‬met een maximum van ‬negen uur per dag.
 • Vijf ‬prestaties van‭ ‬6u04‭’48‭” ‬per week,‭ ‬met een maximum van‭ zeven uur per dag en minstens één van de vaste stamtijden moet gerespecteerd worden.‭
 • Drie ‬prestaties van‭ ‬7u36‭ ‬en‭ ‬twee‭ ‬prestaties van‭ ‬3u48‭ ‬per week.‭ ‬Voor de volledige arbeidsdagen maximum‭ ‬negen uur per dag.‭ ‬Voor de halve arbeidsdagen maximum‭ ‬4u30‭ ‬per dag en één van de vaste stamtijden moet gerespecteerd warden.‭
 • Vier ‬prestaties van‭ ‬6u42‭ ‬en‭ één prestatie van‭ ‬3u36‭ ‬per week.‭ ‬In dit geval maximum‭ ‬acht uur per dag voor de lange prestaties en‭ ‬4u30‭ ‬voor een halve dag met één van de vaste stamtijden die moet gerespecteerd worden.‭ ‬Voor de variabele werktijd: ‬maandelijkse begrenzing van bonus en tekort:‭ ‬6u30.‭

Voor de personeelsleden die reeds genieten van een loopbaanonderbreking en zullen werken met prestaties van‭ ‬7u36‭ (‬onder andere in variabele werktijd‭)‬,‭ ‬zullen hun arbeidsroosters er als volgt uitzien:

Bepaald door de feitelijke werkgever‭ (‬NMBS.‭ ‬Infrabel of HR Rail‭)‬.‭

Personeel met vaste prestaties van acht uur.

Bij het aanvragen van‭ een ‬4/5e-arbeidsregime stelt het personeelslid,‭ ‬dat‭ ‬werkt met vaste prestaties van‭ ‬8‭ ‬uur,‭ ‬aan zijn hiërarchische overste één van de volgende werkschema’s voor,‭ ‬met de gewenste perioden van niet-benuttiging:‭

 • vier ‬prestaties van‭ acht‭ ‬uur per week‭
 • ‬vier ‬weken van‭ vijf prestaties van‭ acht ‬uur per periode van‭ vijf weken‭
 • ‬vijf prestaties van‭ ‬6h24‭ ‬per week‭
 • ‬drie prestaties van‭ acht ‬uur en twee ‬prestaties van‭ vier ‬uur per week‭
 • ‬vier prestaties van‭ zeven ‬uur en‭ één ‬prestatie van‭ ‬vier‭ ‬uur per week

‬Werknemers met vaste prestaties van acht uur die al van een loopbaanonderbreking genieten, zullen geen wijzigingen in hun werkschema ondergaan.

Print Friendly, PDF & Email

4 Comments on “Gedeeltelijke loopbaanonderbreking‭ ‬4/5de‭”

 1. ‬Werknemers met vaste prestaties van acht uur die al van een loopbaanonderbreking genieten, zullen geen wijzigingen in hun werkschema ondergaan. ???

  Is het niet zo dat personeel in dat stelsel 10,5 dagen CX bij krijgen en 1 dag V en 1/2 Kd moeten laten vallen.

 2. Nog steeds onduidelijk? Ik geniet van 4/5 wegens einde loopbaan.
  4 weken prestaties van 8 uur 5e week da…
  Volgens de nieuwe tabel 4 weken van 7.36 uur per dag 5e week da ?
  7..36 uur per dag kan niet wegens opeenvolgende ploegen 3×8.
  Nergens uitleg hoe het verschil tussen 8 uur en 7.36 wordt gerecupereerd…
  Wordt dit da, v te kiezen door de rechthebbende of cx die nmbs kan geven wanneer het hen uitkomt , bvb voor overgang van late dienst op vroege dienst.
  Graag meer uitleg hierover.

  1. Beste, alvast bedankt voor uw opmerking. Er zijn meerdere gelijkaardige vragen binnengekomen over de nieuwe reglementering voor deeltijdse arbeid. Daarom heeft de OVS deze vragen gebundeld en overgemaakt aan HR-RAIL. We wachten momenteel op een antwoord. Wanneer er hierop een antwoord komt, dan zullen wij dit uiteraard ook communiceren via de website en eventueel de digitale onafhankelijke. Met vriendelijke groeten, het OVS-Team.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.