Past directie HR-reglementering medische ongeschiktheid aan?

Herziening bundel 575, de herklassering

Hoewel de NMBS in een aantal beroepscategorieën de grootst mogelijke moeilijkheden ondervindt om het huidige personeel te behouden en om voldoende nieuwe personeelsleden aan te trekken, dreigt werken voor de NMBS nog maar eens een stuk minder aantrekkelijk te worden gemaakt.
Tot nu toe is het NMBS-personeel verzekerd van werkzekerheid en loonbehoud indien het door een medische ongeschiktheid niet langer zijn functie binnen het bedrijf kan uitoefenen. In het huidige systeem behoudt een personeelslid met minder dan tien dienstjaren na herklassering 100% van zijn basiswedde. Het loon blijft bevroren tot op het ogenblik dat hij na een aantal jaren in zijn geherklasseerde functie meer zou verdienen dan het loon dat hij had op het ogenblik dat hij medisch ongeschikt werd verklaard. Vanaf dan volgt hij de barema-opslagen van zijn nieuwe functie. Een personeelslid met meer dan tien dienstjaren op de teller houdt 100% van zijn basiswedde en volgt daarenboven ook de barema-opslagen van zijn oude functie.

De NMBS slaagt er niet in om het aantal medisch ongeschikt verklaarde werknemers terug te dringen. Tegelijkertijd zijn er omwille van de besparingen en een alsmaar inkrimpend personeelsbestand steeds minder mogelijkheden tot herklassering. Daarom wil de NMBS op een andere manier besparen ten koste van het medisch ongeschikt verklaard personeel, namelijk door maatregelen om hun verloning te herzien.

Op het moment van schrijven is het overigens niet volledig duidelijk of deze maatregelen al dan niet reeds zijn goedgekeurd of zullen doorgevoerd worden. Concreet zouden ze erop neerkomen dat een personeelslid dat de pech heeft om omwille van medische redenen zijn functie niet meer te mogen of te kunnen uitoefenen, zou terugvallen op slechts 90% van de laatste bruto maandwedde, zonder barema-opslagen. Gedurende één jaar ontvangt hij daarbovenop éénmalig 80% van het gemiste inkomen.

Het spreekt voor zich dat dit een ernstige financiële aderlating zou inhouden die alweer vooral het uitvoerend personeel zal treffen. Zij hebben immers het meeste kans om hun functie om medische redenen niet meer te kunnen uitoefenen. Denken we maar aan een treinbestuurder die hart- of oogproblemen ontwikkelt, of een spoorlegger met rugproblemen. Daarenboven steken veel van deze medische problemen vaak op latere leeftijd de kop op. In combinatie met het verhogen van de pensioenleeftijd vergroot dit nogmaals het risico op medische ongeschiktheid.
Daarbij kunnen we nog de kanttekening maken dat tal van studies hebben aangetoond dat de onregelmatige levensstijl die inherent is aan een aantal functies binnen de NMBS, een verhoogd risico inhoudt op tal van aandoeningen die tot medische ongeschiktheid kunnen leiden, zoals hartritmestoornissen, diabetes of slaapapneu. Dit gaat dan vooral op voor het personeel dat werkt in een onregelmatige cyclus of, in mindere mate, in ploegen.

De OVS is van mening dat dit een zoveelste, onaanvaardbare aanval is op het statuut van het spoorwegpersoneel. We zijn tevens van mening dat dit een maatregel is die met een tweederdemeerderheid goedgekeurd moet worden in de Nationale Paritaire Commissie. Wij roepen de syndicale organisaties die wel in dit overlegorgaan zetelen dan ook op om zich hier maximaal tegen te verzetten, en desgevallend de nodige jurische stappen te ondernemen mocht de directie deze maatregel éénzijdig doorduwen.

Deze maatregelen staan overigens los van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Personeelsleden die hier het slachtoffer van worden, zullen wel 100% van hun wedde met barema-opslagen ontvangen. Ook personeelsleden die nu reeds omwille van medische redenen geherklasseerd werden in een andere functie, zouden niet door deze maatregel getroffen worden.

Print Friendly, PDF & Email

One Comment on “Past directie HR-reglementering medische ongeschiktheid aan?”

  1. Beste Patrick, stuur je aub een mailtje via ons online formulier? Zo kom je uit bij de juiste vertegenwoordiger van de vakbond. Beste groeten, de webmaster.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.