Uitgelegd! Wat bij ziekte of ongeval op het werk?

Als je thuis ziek wordt, ga je naar de dokter. Maar wat als je plots op het werk je dienst niet kan verderzetten omdat je je niet lekker voelt? Of erger nog, wat als je het slachtoffer bent van een ongeval?

Eerst en vooral is het van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen een ziekte en een arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval is een plotse gebeurtenis die rechtstreeks verband houdt met het werk of het woon-werkverkeer, zoals je hoofd stoten in de machinekamer, je voet omslaan in de ballast of vallen met de fiets op weg naar je werkzetel. Een ongeval wordt steeds veroorzaakt door een externe factor zoals bijvoorbeeld een losliggende tegel.

Ziektes hebben ook een invloed op het functioneren, maar onderscheiden zich van arbeidsongevallen doordat er geen rechtstreeks verband is met het werk, zoals bijvoorbeeld migraine, een verkoudheid, plotse steken in de maag, spierkrampen en dergelijke meer.
Er is een groot verschil tussen de rechten en plichten van een personeelslid dat ziek wordt op de werkvloer, en een personeelslid dat een ongeval heeft gehad.

Bij ziekte (op het werk) :

• Verwittig je steeds je onmiddellijke chef.

• Dien je je aan te melden bij een Gewestelijk Geneeskundig Centrum (GGC) als je tijdens de openingsuren ervan ziek wordt. Na sluitingstijd ga je onmiddellijk naar de eigen huisdokter of de dokter van wacht.

• Indien je verzorgd wordt in het lokale Gewestelijk Geneeskundig Centrum is die dag reeds gewettigd en moet je er geen formulier A111, het zogenaamde ziektebriefje, voor laten invullen. Als het GGC gesloten is en je een ander dokter raadpleegt, dient deze een ziektebriefje op te stellen voor de dag waarop je ziek werd en je dienst diende te onderbreken.

• Ook voor eventuele volgende dagen moet je wel een formulier A111 laten invullen door je dokter. Als je de woonst mag verlaten dien je je ten laatste in de voormiddag van de eerste werkdag volgend op het onderzoek door je arts aan te melden op het GGC in het bezit van het ingevulde formulier A111. Zoniet stuur je het formulier A111 op naar het GGC waarvan je afhangt. De kans bestaat dan dat er een controlearts aan huis komt.

• Tevens licht je onmiddellijk je directe chef in omtrent de duur van je afwezigheid. De laatste werkdag van je ziekteperiode laat je de werkgever ten laatste ’s middags weten of je het werk kan hervatten. In geval van een verlenging van de ziekteperiode, dient dit gestaafd te worden door een nieuw formulier A111, en dien je je opnieuw op het GGC aan te melden indien je de woonst mag verlaten.

• Regelt en betaalt de NMBS het transport naar huis of naar de dichtstbijzijnde dokter of ziekenhuis. Eventueel remgeld dien je wel zelf te betalen! Als je effectief gehospitaliseerd wordt, kun je wel beroep doen op de hospitalisatieverzekering…

• De eerste dag ziekte (alleen bij ziekte op het werk!) wordt volledig betaald inclusief alle premies (productiviteitspremie, premie voor zaterdag-,zondag- en nachtwerk). De volgende dagen worden betaald aan 100 % van je basiswedde, en dit gedurende 180 dagen bij minder dan vijftien jaar dienst, 270 dagen indien meer dan vijftien jaar dienst maar minder dan 25 jaar en 365 dagen bij meer dan 25 jaar dienst. Na deze periode ontvang je 80 % van je basiswedde

Bij een ongeval op de werkvloer:

• Licht je je onmiddellijke chef in.

• Is het wenselijk om een verklaring D233 af te leggen, met desgevallend de vermelding van de identiteit van eventuele getuigen.

• Laat je een ongevalsformulier P29 invullen door de onmiddellijke chef

• Regelt en betaalt de NMBS alle medische zorgen. Eventuele remgelden zijn ten laste de werkgever!

• Raadpleeg je niet op eigen initiatief een dokter, tenzij bij dringende gevallen en indien het dringende geval zich voordoet buiten de openingsuren van het GGC.

• Wordt de dag van het ongeval volledig betaald door de NMBS. Nadien ontvang je gedurende één jaar je normale bezoldiging inclusief alle premies. Deze premies (productiviteitspremie, premies voor zaterdag-, zondag- en nachtwerk,…) worden berekend door het gemiddelde te nemen van de twaalf voorgaande maanden. Na deze periode ontvang je 90 % van de globale wedde, verhoogd met eventuele premies.

• Wordt tot slot ook schade zoals een beschadigde bril of kledij vergoed.
Voor het personeelslid zit het grootste verschil tussen ziekte en een ongeval dus in de financiële afhandeling. Waar bij ziekte enkel de basiswedde wordt betaald, is dit bij een arbeidsongeval de basiswedde MET premies, wat een merkelijk verschil geeft. Daarenboven worden bij een arbeidsongeval alle remgelden terugbetaald door de NMBS.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.