Agressie: NMBS dient treinbegeleidingspersoneel een nieuwe klap toe (tussenkomst OVS)

Aan de CEO NMBS, mevrouw Dutordoir,
Aan de algemeen directeur HR-Rail, Dhr Hautekiet Paul,

CC Dhr Kerckaert, mevrouw Blanckaert, mijnheer De Block, mijnheer Vanderkimpen,
 
 
Geachte mevrouw Dutordoir, Mijnheer Hautekiet,
 
Gisterenochtend ontvingen we via onze kanalen afbeeldingen van stickers aangebracht in een motorwagen 41. Uit de boodschap op die stickers kon afgeleid worden dat het boordtarief stijgt naar 9 euro en cash geld niet langer als betaalmiddel in de treinen wordt aanvaard.
 
Hierop contacteerde een afgevaardigde treinbegeleidingspersoneel van Oostende haar lokale hiërarchische lijn, de manager passenger services train van Brugge, om verhaal te halen. Immers, niemand van het personeel werd ingelicht dat dergelijke veranderingen op til staan.
 
De reactie van de manager passenger services train was op het denigrerende af. Ik citeer: “Slides op sociale media zonder gekende bron lijken mij niet de geschikte plaats om informatie in te winnen.” Einde mail.
 
Een negatie van dit nieuws dus, nochtans duidelijk leesbaar op een sticker in een trein. Doorheen de dag ontvingen wij meerdere afbeeldingen met dezelfde boodschap.
 
Het is waar dat op sociale media veel fake nieuws te vinden is. Één van de nuttige functies die een syndicale organisatie zich kan toe-eigenen, is feit van fictie te onderscheiden en de juiste informatie naar de leden en collega’s te laten doorsijpelen. Wanneer de directie echter overgaat tot leugens of afwimpelen van deze vraag tot meer informatie, wekt dit wrevel op binnen ons ledenkader.
 
Later die dag vond het comité pbw plaats. Ook daar was deze manager passenger services train aanwezig, evenals Dhr De Block en Dhr Kerkaert, maar nog steeds werd geen duidelijkheid verschaft. De uitleg was eerder vaag. Nog steeds ontving onze afgevaardigde uit Oostende geen nieuw antwoord (noch excuses) dat het vorige tegensprak, we zijn hier een dag later nog steeds in blijde verwachting.
 
Tenslotte vernemen we vanmiddag via Het Laatste Nieuws dat de NMBS het boordtarief wil verhogen. Wat naar het personeel toe niet kan -een bevestiging van dit plan- blijkt wel mogelijk naar de pers toe. Zowel de effectieve verhoging van het boordtarief als de manier waarop dit (niet) wordt gecommuniceerd naar de werkvloer, wordt door het treinbegeleidingspersoneel als een zoveelste kaakslag ervaren.
 
We moeten niet opnieuw wijzen op de ontvlambare situatie waarin we ons vandaag bevinden. Nog geen week geleden zaten we samen in een verzoeningsvergadering betreffende agressie. We maakten het punt dat het boordtarief -ooit stond de invoering ervan in het anti-agressieplan als middel tegen agressie- net leidt tot meer frustratie bij de reiziger (omdat het niet evenredig is met de extra kost die verkoop op de trein met zich meebrengt). Een notoire wanbetaler die zich verbergt in het toilet, krijgt dezelfde rekening als een reiziger die voor het instappen meldt dat die nog een ticket nodig heeft. Tot overmaat van ramp mag die reiziger voortaan niet meer zwaaien met een pak bankbiljetten. 
 
Als de directie zich niet kan inbeelden dat dit voor enorm veel frustratie zal zorgen, dan zit zij naar ons bescheiden gevoel niet op juiste plaats om een anti-agressiebeleid te ontwikkelen. Dit soort beslissingen, zonder één iemand van de kant personeel te raadplegen, zijn voor de OVS onaanvaardbaar. We vinden het schaamteloos dergelijke initiatieven te durven te nemen net na de verzoeningsvergadering.
 
Tot slot ontvingen we van de directie geen enkele communicatie na afloop van de verzoeningsvergadering, hoewel deze naar onze mening in constructieve sfeer heeft plaatsgevonden. We zien ons dan ook genoodzaakt een termijn te stellen van 7 dagen waarin wij verwachten dat u een concreet standpunt inneemt m.b.t. de eisen die we hebben overgemaakt. We hopen alsnog dat u de nodige initiatieven onderneemt. Er is geen ruimte meer voor inactie en gelatenheid, noch van onze kant, noch van de uwe.
 
Met de meeste hoogachting,
 
Joachim Permentier
Voorzitter OVS
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.