Hospitalisatieverzekering: Tarieven voor 2021 exploderen

In het kader van de onderhandelingen voor een nieuw sociaal akkoord, en om de sociale vrede binnen de Belgische Spoorwegen te bewaren na de vakbondsacties van eind 2019, had HR RAIL beloofd om de collectieve hospitalisatieverzekering in 2021 voort te zetten.

We merken echter op dat de tariefvoorwaarden voor 2021 voor eenpersoonskamers aanzienlijk zijn verhoogd voor de meerderheid van de begunstigden (behalve voor personen van 60/64 jaar en personen van 70 jaar en ouder). De tabel hieronder geeft een overzicht van de tarieven sinds 2019. In 2021 zijn er nog maar 3 leeftijdscategorieën over.

We interpelleerden de Algmeen Directeur van HR-RAIL.

HR-RAIL
Mijnheer Hautekiet
Algemeen Directeur
Frankrijkstraat 85
1060 Brussel

Brussel, 02/01/2021

Mijnheer de algemeen directeur,

De hospitalisatieverzekering voor verzekerden aangesloten bij de Kas der Sociale Solidariteit blijft gratis voor wie voor een tweepersoonskamer kiest.

De sterke stijging van de tarieven voor een eenpersoonskamer voor 2021 voor het merendeel van de begunstigden, ongeacht of ze bij de Kas der Sociale Solidariteit zijn aangesloten, verbaast ons echter.

Terwijl het verschil tussen de tarieven voor 2019 en 2020 voor alle verzekerden slechts een paar procent bedroeg, exploderen deze in 2021 voor bijna alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van personen van 60-64 jaar en 70 jaar en ouder.

Bijvoorbeeld:

18-19 jarigen aangesloten bij de Kas der Sociale Solidariteit: 48,05 euro in 2020 – 248,95 euro in 2021, een stijging van 200,90 euro.

20-49 jarigen aangesloten bij de Kas der Sociale Solidariteit: 157,34 euro in 2020 – 248,95 euro in 2021, een stijging van 91,61 euro.

We hebben deze tarieven naast die van de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Overheid (AG-Insurance) gelegd.

Zo stellen we vast dat verschillende departementen alle actieve verzekerden, ongeacht leeftijd, gratis een tweepersoonskamer aanbieden en een jaarlijks forfaitair bedrag van 134,29 EUR voor een éénpersoonskamer hanteren, ofwel een verschil van 114,66 euro ten opzichte van een actieve spoorwegarbeider tussen 20 en 64 jaar. Hoewel de dekking niet volledig identiek is, roept dit vragen op.

Wat rechtvaardigt deze forse tariefverhogingen, bovenop de verplichting om voor alle leden van het gezin hetzelfde type kamer te kiezen? Voorziet het contract tussen AXA en HR-RAIL niet in een kader voor de prijsstelling?

We verzoeken u om onze analyse te onderzoeken en ons uw conclusies te laten geworden.

We danken u bij voorbaat.

Hoogachtend,

Voor OVS,

Luc Michel,
Voorzitter

HR-RAIL-Assurance-hospitalisation-02-01-2021

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.