NIEUWE REGLEMENTERING OVERPLAATSINGEN

Hoewel er nog geen nieuwe versie werd gepubliceerd op de site van HR Rail en er geen enkele communicatie hieromtrent werd rondgestuurd, is bundel 535 betreffende de overplaatsingen recent gewijzigd. Deze wijzigingen zijn reeds van kracht sinds 01/01/2018.

Tijdens een opleiding op 09/01/2018 werden ons in grote lijnen de belangrijkste wijzigingen uit de doeken gedaan. De belangrijkste wijziging met de meeste impact op het terrein betreft de wijziging of afschaffing van de CM (compensatie overplaatsing) en de interimvergoeding.

De manier waarop een bediende gecompenseerd wordt voor de periode waarin zijn P6/P57 niet gerealiseerd wordt, onderging de grootste verandering. Voor diegenen die in aanmerking komen voor een compensatie (in tijd of geld) gold in het verleden volgende regeling: na drie maanden had men recht op één CM, na negen maanden op twee CM en na vijftien maanden had men de keuze tussen twee CM of de uitbetaling van een interimvergoeding via P178.

Vanaf dit jaar worden de CM afgeschaft en gaat men over tot het uitbetalen van een interimvergoeding via P178 volgens volgende nieuwe werkwijze: na zes maanden wordt een interimvergoeding uitbetaald via P178. Na twaalf maanden verdubbelt het bedrag van de interimvergoeding.

Om de op 01/01/2018 lopende overplaatsingsaanvragen te kunnen afhandelen, werd een overgangsmaatregel in het leven geroepen. Voor personeelsleden die op 01/01/2018 reeds meer dan drie maanden op hun overplaatsing wachten, geldt de regeling in onderstaande tabel.

Personeelsleden die op 01/01/2018 minder dan 3 maanden op hun overplaatsing wachten, volgen de nieuwe reglementering. De reeds verstreken tijd wordt in aanmerking genomen, ook voor de interimvergoeding!

Concreet betekent dit ook dat in januari nog CM ingepland kunnen worden (omwille van het feit dat bedienden die er aanspraak op konden maken dit recht opgebouwd hadden in december 2017), maar dat een nieuw recht of verlenging van recht niet meer aangemaakt en toegekend kan worden. In principe zullen vanaf februari geen CM meer ingevoerd kunnen worden, en zal dit quota niet meer bestaan.

Bedienden die reeds recht hadden op een interimvergoeding, blijven deze behouden. Bedienden die recht hadden op één of twee CM zullen een interimvergoeding krijgen.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

  1. Een personeelslid heeft een P6 gedateerd 01/02/2017. Het recht op één CM begint te lopen op 01/05/2017 (afboeking vanaf 1/6/2017), het recht op een tweede CM vanaf 01/11/2017 (afboeking vanaf 1/12/2017). In december bouwt hij recht op voor CM, die in januari 2018 nog afgeboekt mogen worden, maar vanaf dan krijgt hij geen CM meer en begint zijn recht op interimvergoeding.
  2. Een personeelslid heeft een P6 gedateerd 01/11/2017. Volgens het oude systeem begint zijn recht op één CM op 01/02/2018. Hij volgt echter de nieuwe regeling en zal vanaf zes maand na uitgifte van de P6 een interimvergoeding krijgen. De twee maanden van 2017 tellen al mee voor de berekening van de zes maanden. Zijn recht op een interimvergoeding begint op 01/05/2018. Hij kan de aanvraag doen na de laatste werkdag in die maand of begin van de maand daarop.
  3. Een personeelslid heeft een P6 gedateerd 01/02/2018. Het recht op een interimvergoeding wordt geopend op 01/08/2018, met een verdubbeling van het bedrag op 01/02/2019.
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.