ORGANISATIE AANGENOMEN DOOR DE BELGISCHE SPOORWEGEN

ORGANISATION AGREEE PAR LES CHEMINS DE FER BELGES

AANGESLOTEN BIJ DE NATIONALE UNIE DER OPENBARE DIENSTEN – NUOD

AFFILIEE A L’UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS – UNSP

LID VAN DE EUROPESE CONFEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE SYNDICATEN (CESI)

MEMBRE DE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS (CESI)